Nova studija sugeriše da male količine alkohola utiču na smanjenje upala u mozgu i pomažu da se mpzak očisti toksina, uključujući i one koji su povezani sa Alchajmerom.

Dugoročno konzumiranje alkohola pokazalo je negativne posledice na centralni nervni sistem, ali sada, istraživanja sugerišu da male doze alkohola potencijalno poboljšavaju funkciju mozga.

Istraživanje je bilo fokusirano na jedinstveni proces čišenja mozga, koji je opisan još 2012. godine. Pokazano je da tečnost kičmene moždine, dolazi do tkiva mozga i “ispira” ga, odnoseći toksine, uključujući i proteine koji su povezani sa Alchajmerovom bolešću. Ovaj sistem najaktivniji je dok spavamo i dok vežbamo.

Alkohol i demencija

Nova studija na miševima, posmatrala je utica akutnog i hroničnog konzumiranja alkohola. Pokazano je da su one životinje koje su bile izložene većem nivou alkohola dug vremenski period imale poteškoće u motornim i kognitivnim veštinama, a u isto vreme, primećen je veći nivo molekularnih markera upala.

S druge strane, oni miševi koji su izlagani maloj količini alkohola, u proseku 2 i po pića kada su ljudi u pitanju dnevno, pokazali su manju količinu upale u mozgu. U isto vreme, njihov sistem čišćenja je bio efikasniji, a motorne i kognitivne sposobnosti su bile uvek iste- zadovoljavajuće.

Dalja istraživanja su ipak potrebna, a studija, zasad, sugeriše da mala količina alkohola može da utiče na smanjenje demencije.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments