Visokoobrazovanim ženama treba više vremena da prijave nasilnika

       
Foto: Medical News Today

Španska Delegacija za rodno uslovljeno nasilje pokazalo je istraživanjem da ne postoji definisan profil žrtve, ali da postoje faktori koji utiču na dužinu trpljenja nasilja pre nego što potraže pomoć.

Faktori su godine, deca i ekonomska nezavisnost, a trepljenje nasilja raste sa godinama i brojem dece.

Žene sa završenim postdiplomskim studijama, čekaju preko 12 godina da prijave nasilnika, a ženama sa nižim stepenom obrazovanja treba između 7 i 10 godina da to učine.

Ispitanice između 18 i 25 godine najkraće čekaju sa prijavom nasilnika (u proseku oko 2 godine).

Kao razlog zašto to ne urade odmah, žene su navele strah od nasilnika, uverenje da to mogu same da reše, neprepoznavanje sebe kao žrtve i sramotu.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: