Kod mladih sve više uočen bipolarni poremećaj

       
Foto: Medical News Today

Bipolarni i srodni poremećaji su odvojeni od depresivnih poremećaja i stavljeni između poglavlja o spektru shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. 

Bipolarni poremećaj je poremećaj raspoloženja, odnosno duševni poremećaj propraćen psihopatološkim promenama raspoloženja, ali i promenama u psihičkim i fizičkim funkcijama.

Još uvek se ne zna tačan uzrok ovog poremećaja. Ono što se u psihijatriji može potvrditi je to da je genetska podloga jako važna jer su istraživanja pokazala da je bipolarni poremećaj često nasledan, javlja se porodično, odnosno u mogućoj ste opasnosti ako je neko u vašem bliskom srodstvu imao ovaj poremećaj.

Rizik od samoubistva kod osoba obolelih od bipolarnog poremećaja je 15 puta veći u odnosu na opštu populaciju.

Žene s bipolarnim I i bipolarnim II poremećajem su sklonije depresivnim simptomima nego muškarci. Imaju veći rizik tokom života od poremećaja uzimanja alkohola nego muškarci i mnogo veću verovatnoću  od poremećaja uzimanja alkohola nego žene u opštoj populaciji.

Studije su pokazale određenu povezanost između bipolarnog poremećaja i inteligencije, ali i kreativnosti. Sprovedena istraživanja su istakla da je većina ‘veza’ između bipolarnog poremećaja i inteligencije stvorena od strane određenog gena poznatog kao DARPP-32 koji povezuje ludilo i inteligenciju.

Autor: nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments