Foto: American Medical Assosiation

Mnogi ne znaju da psihijatar i psiholog ne rade iste stvari (iako se bave mentalnim zdravlje ljudi) i da pomažu na različite načine.

Psihijatri su doktori medicine, završili su medicinsko obrazovanje i specijalizovali se za psihijatriju. Nakon završenog medicinskog obrazovanja, psihijatri prolaze specijalizaciju tokom koje intenzivno uče o dijagnostici i modalitetima lečenja svakog psihičkog stanja. U većini država, psihijatri su zakonski i klinički vodeći stručnjaci odgovorni za celokupnu zaštitu o mentalnom zdravlju pacijenata.

Psiholozi završavaju studije psihologije i dobijaju titulu magistra psihologije. Ako osoba završi i doktorske, dobija titulu doktora nauka. Tokom studija uče o brojnim aspektima psihičkih procesa i ljudskog ponašanja i o načinima sprovođenja različitih psiholoških testiranja, bilo da je reč o kliničkim potrebama testiranja pacijenata s određenim poremećajima ili o testiranjima za zapošljavanje.

Još jedna razlika između obrazovanja psihologa i psihijatara je područje rada nakon studiranja. Dok psihijatri rade u klinikama i bolnicama baveći se psihičkim poremećajima i poremećajima u ponašanju, psiholozi svoj put mogu usmeriti i u drugim smerovima. Klinički psiholozi rade u timu sa psihijatrima na odeljenjima psihijatrije, ali se mogu zaposliti kao organizacijski psiholozi. Postoji još nekoliko različitih područja rada psihologa (npr. vojni psiholozi, školski psiholozi, forenzički psiholozi itd.).

Najvažnija razlika između psihijatara i psihologa je u tome što psiholozi ne mogu postavljati dijagnoze psihičkih poremećaja ni propisivati lekove, ali njihova stručna procena osobe nakon sveobuhvatnog psihološkog testiranja igra važnu ulogu u lečenju pacijenata s određenim psihičkim poremećajima.

Autor: nsuzivo.rs

Izvor:krenizdravo

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments