Foto: Shutterstock

Potrebno je izabrati anđela sa slike i pročitati mudru priču koja vam je upućena. U tim rečima možete pronaći važne poruke, trenutne odluke i budućnost. Verujte intuiciji – izaberite anđela koji vam najviše privlači pažnju, a onda pročitajte moćnu poruku.

Ako ste izabrali prvog anđela (anđeo sa trubom) ovo je poruka za vas:

Čovek je šapnuo:
“Gospodine, govori mi.”
I pevale su livadske trave.
Ali čovek nije čuo.

Tada je čovek zavapio:
”Gospodine, daj da te vidim.”
I zvezde su sjajno zasijale.
Ali čovek to nije video.

Ponovo je zavapio:
“Bože, pokaži mi viziju.”
I novi život se rodio u proleće.
Ali čovek to nije primetio.

Povikao je u očaju:
“Dodirni me, Gospodine,
i javi mi da si ovde”.
Bog je dotaknuo čoveka.
Ali čovek je maknuo leptira s ramena
i otišao.

Ako ste izabrali drugog anđela (anđeo sa bubnjem) ovo je poruka za vas:

Koja je razlika između
“Sviđanja” i “Ljubavi”?
Kada ti se sviđa neki cvet,
ubereš ga.
Ali ako voliš cvet,
zalivaj ga svakodnevno.

Ako ste izabrali trećeg anđela (anđeo sa violinom) ovo je poruka za vas:

Jednog dana jedan mudar čovek
razgovarao je s grupom ljudi
o Bogu i životnim iskušenjima.
“Na kraju će sve biti u redu.”
“A ako ne bude dobro”, upitao ga je neko.
“A ako još nije dobro, onda jednostavno
još niste stigli do kraja”,
osmehnu se mudrac.

sensa.story.hr

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments