Foto: Grad Novi Sad

Na završnoj konfereciji projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ koja je održana u Beogradu, Grad Novi Sad je zbog izuzetno dobrih rezultata dobio priznanje za doprinos boljem upravljanju staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu.

Grad Novi Sad je u decembru 2021. godine potpisao Memorandum o razumevanju sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija opštinskih usluga, NALED – Regionalni tehnički sekretarijat mreže za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi i Sekopak d.o.o. Beograd – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, a u cilju realizacije projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Ovaj projekat usmeren je na ostvarivanje zajedničkog cilja potpisnica, a to je unapređenje sakupljanja i adekvatni tretman staklene ambalaže, razvijanje biznis modela primenljivog za Grad Novi Sad, kao i promovisanje značaja primarne selekcije, reciklaže i koristi koje takvi procesi imaju za zdravlje ljudi i očuvanje životne sredine.

Foto: Grad Novi Sad

Jedan od ciljeva Projekta je i formiranje sakupljačke mreže za staklenu ambalažu kroz postavljanje odgovarajućih kontejnera koji su obezbeđeni u okviru ovog projekta. Na teritoriji Grada Novog Sada do sada je postavljeno 143 kontejnera „zvona“ za prikupljanje staklene ambalaže u centru, na Limanu 1,2,3 i 4 i na Novom naselju, a planira se postavljanje još „zvona“ i u ostalim delovima grada.

Građani Novog Sada su, u periodu od maja do oktobra, odvojili 31.480 kg staklene ambalaže kroz ove namenske kontejnere, a primetan je rast količina iz meseca u mesec. U maju je sakupljeno 2.350 kg ambalažnog otpada, dok je u septembru sakupljeno 9.660 kg, što pokazuje spremost građana da učestvuju u akciji reciklaže stakla.

Foto: Grad Novi Sad

Redukcija otpada i recikliranje su primarni načini za smanjenje zavisnosti od odlaganja otpada i neobnovljivih resursa. Iako će uvek postojati potreba za odlaganjem otpada, dobro planirani i promovisani programi za redukciju i recikliranje otpada mogu značajno da smanje količine otpada koji mora da se odlaže na deponiju.

nsuživo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments