Foto: Printscreen/ Google maps
Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Dunavski park u Novom Sadu predviđa proširenje kompleksa doma zdravlja Bulevar korekcijom severne međe parcele broj 74, tako što se pripaja neizgrađen, slobodan deo parcele broj 73.

Postojeći pomoćni objekti na parceli se uklanjaju, a planira se izgradnja novog prizemnog objekta za tretman infektivnog medicinskog otpada (IMO), dimenzija 8,5 m × 18 m sa dvorišne strane, u severozapadnom delu parcele. Planira se promena spratnosti sa P+2+T na P+2+Pk, uz dogradnju nazitka i usklađivanje visine kote slemena, prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Moguća je dogradnja lifta u objektu. Planira se prilagođavanje objekata svim standardima pristupačnosti, rekonstrukcijom postojećih stepeništa i izgradnjom pristupne rampe, platoa i spoljašnjeg stepenište na dvorišnom ulazu u objekat, uz zapadnu fasadu prema Dunavskom parku (sporedni ulaz). Na glavnom ulazu planirana je spoljna montažno-demontažna rampa. Na severnoj strani objekta planira se izgradnja stepeništa za pristup tehničkoj prostoriji. Planira se obnova i rekonstrukcija postojeće ograde duž celog oboda kompleksa, prema uslovima Zavoda za zaštite spomenika kulture Grada Novog Sada. Pored planiranog parking-prostora planiraju se zelene površine sa visokim zelenilom, piše eKapija.

b92/ekapija.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments