Ekapija

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za radove na vađenju potonulog plovila iz reke Dunav u Novom Sadu.

Procenjena ukupna vrednost radova je 24.000.000 dinara, a trajanje ugovora je šest meseci.

Kako je navedeno u dokumentaciji, projekat izgradnje mosta-obilaznice oko Novog Sada, sa pristupnim saobraćajnicama prepoznat je kao projekat izgradnje i rekonstrukcije javne linijske saobraćajne infrastrukture, od posebnog značaja za Republiku Srbiju, prenosi Ekapija.

U toku izrade tehničke dokumentacije za predmetni most utvrđena je prisutnost potopljenog plovila na koordinatama 408156.292 E 5008796.651 N. U cilju utvrđivanja stanja plovila i količine rečnog materijala kojim je plovilo zasuto, izvršeno je batometrijsko merenje. Elaborat o batometrijskom merenju konstatovao je da se plovilo nalazi uz levu obalu Dunava, van plovnog puta i da je najviše potopljena tačka plovila na 71,92 metra. Objekat je blago zasut peskom sa strane koja je okrenuta obali. Dimenzije potopljenog plovila su 60×9 metara.

U cilju nastavka izvođenja radova na mostu preko Dunava, neophodno je izvršiti radove na uklanjanju potopljenog plovila.

Ekapija

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments