Foto: Ilustracija

Gradska uprava za zaštitu životne sredine objavila je da je u toku 2021. godine u Novom Sadu došlo do značajnijeg poboljšanja kvaliteta vazduha, a informacije su objavljene nakon revizije svrsishodnosti poslovanja na temu „Upravljanje kvalitetom vazduha“ .

Kako je došlo do poboljšanja kvaliteta vazduha?

Do poboljšanja kvaliteta vazduha došlo se sistematskim i ozbiljnim pristupom Grada jednoj od najvažnijih tema današnjice, ali svakako jednoj od najvažniji tema za bezbedan i zdrav život Novosađana. Grad Novi Sad je kao jedna od prvih lokalnih samouprava doneo Plan kvaliteta vazduha za period 2017-2021. godine, tokom čije primene je realizovano 98% propisanih mera za povećanje kvaliteta vazduha, saopšteno je iz Gradske uprave.
Do rezultata i uz pomoć “Zelene stolice”.
Da graska uprava Novog Sada ozbiljno radi na poboljšanju kvaliteta vazduha, a o čemu svedoče i najnoviji izveštaji, govori i činjenica da je 2019. godine pokrenuta i “Zelena stolica.”

Spona između građana I donosioca odluka

Naime, na konferenciji koju je organizovao Grad Novi Sad uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, podržana je Inicijativa organizacija civilnog društva od strane Gradske uprave Novog Sada o uvođenju mehanizma “Zelene stolice”.
Inicijativu su podnele organizacije Ekološko udruženje “Zeleni Sad”, Pokret gorana Novog Sada, Odred izviđača “Ivo Lola Ribar” Novi Sad, Udruženja građana “Zelena Dolina” i Studentska organizacija Univerziteta u Novom Sadu. Par dana kasnije, na Skupštini grada je po hitnom postupku, izglasano formiranje Radne grupe “Zelena stolica” koja se sastoji od gorenavedenih organizacija.
Uloga ove Radne grupe je da učestvuje u radu Saveta za zaštitu životne sredine i Skupštine grada Novog Sada, bez prava odlučivanja, već isključivo u stručnom davanju mišljenja i pomoći na predloge odluka i drugih pravnih akata u vezi sa zaštitom životne sredine. Osim savetodavne uloge, “Zelena stolica” predstavlja sponu između građana i donosioca odluka po pitanju ekologije.

Planovi za za budući period

Novi Plan kvaliteta vazduha za Grad Novi Sad za period 2022-2026. godine je završen i biće stavljen na uvid javnosti u januaru 2022. godine.
Takođe, pozvani su i svi zainteresovani organi i organizacije da da sagledaju predložene mere u novom Planu kvaliteta vazduha te da u toku javnog uvida daju svoje predloge i sugestije.
“Na osnovu predstavljenih rezultata, ali i na osnovu rezultata monitoringa koje svakodnevno i u realnom vremenu građani Novog Sada mogu da prate na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine kao i na sajtu Zavoda za javno zdravlje Vojvodine, vazduh u Novom Sadu je bezbedan za stanovništvo.

Brojna podsticajna sredstva

Grad Novi Sad neće tu stati sa ulaganjem u životnu sredinu i kvalitet vazduha. U planu za 2022. godinu su programi podsticajnih sredstava za kupovinu novih bicikala, postavljanje solarnih panela, zamenu kotlova na ugalj, zamenu stolarije, ali i sredstva za pošumljavanje i obnovu malih urbanih površina i slično. Zato je važno da građani budu dobro obavešteni o budućim konkursima jer zdrava životna sredina je rezultat zajedničkog rada”, rečeno je iz Gradske uprave.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments