Foto: JGSP Novi Sad

Glavna autobuska stanica u Novom Sadu obuhvaćena je Urbanističkim projektom a planiraju se novi sadržaji, koji će sugrađanima i turistima dati bolji kvalitet usluga

Urbanističkim projektom definisane su postojeće i planirane zelene površine i one čine 20,10% ukupne površine kompleksa. Postojeće kvalitetno zelenilo će se zadržati i dopuniti sa još vegetacije.
Foto: Jaroslav Pap/Tanjug/Telegraf

U decembru 1967. godine u rad je puštena moderna  autobuska stanica. Stanica je imala 14 perona i svakog dana je održavano 120 polazaka, odnosno dolazaka autobusa. Tada je Novi Sad imao 180.000 stanovnika. Sada, kada ima duplo više, prioriteti i kvalitet usluga su drugačiji i uskoro se kreće u realizaciju njene rekontrukcije kakvu svi putnici zaslužuju.

Na postojećem prostoru na Bulevaru Jaše Tomića biće razdvojeni tokovi saobraćaja: pešačkog, automobilskog i autobuskog, kako ne bi dolazilo do prekida i ukrštanja sabraćajnih tokova i rizika u sistemu upravljanja, kao i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
Objekat autobuske stanice zadržava se u postojećem gabaritu, spratnosti P+1 sa mogućnošću rekonstrukcije. Planira se izgradnja dve nadstrešnice i jednog objekta sa poslovno-komercijalnim sadržajima. Površina kompleksa je 1,78 hektara.
Najviše radova biće na prostoru od postojećih polaznih perona do zapadne granice kompleksa gde se planira objekat sa komercijalno-poslovnim sadržajima, spratnosti P+1, i 12 perona. Sledeću grupaciju čine postojećih 12 polaznih perona koji su pokriveni nadstrešnicom, koja će se po potrebi rekonstruisati.
Takođe, planira se i rekonstrukcija parkinga za autobuse i izgradnja osam perona za dolazak uz istočnu granicu kompleksa.
Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić
Planira se rekonstrukcija staničnog objekta gde će doći do zamene krovne konstrukcije.

Za kola je predviđeno ukupno 43 parking mesta- tri mesta za osobe sa posebnim potrebama, pet parking mesta za motocikle i parking za bicikle.
Predviđeno je ograđivanje kompleksa Međumesne autobuske stanice ogradom visine 2 metra sa ciljem obezbeđivanja kontrole pristupa i neovlašćenog pristupa. Ograda kompleksa je transparentna i izvodi se u metalnoj konstrukciji.
Urbanističkim projektom definisane su postojeće i planirane zelene površine i one čine 20,10% ukupne površine kompleksa. Postojeće kvalitetno zelenilo će se zadržati i dopuniti sa još vegetacije.
ekapija/nsuzivo.rs
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments