Foto: esspreso.co.rs

Pravoslavna crkva proslavlja Svete mučenike Flora i Lavra 18. avgusta po julijanskom kalendaru, a 31. po gregorijanskom.

Flor i Lavr su ranohrišćanski mučenici i svetitelji iz 2. veka.

Poreklom su bili iz Carigrada, a živeli su u Ulpijani gradu u Iliriji. Bili su zidari i kamenoresci. Po predanju Likaion, prefekt Ilirika koji je bio neznabožac zaposlio ih je na zidanju idolskog hrama. Dogodi se pri njihovom radu, da jedan odlomak kamena odskoči i udari u oko sina paganskog sveštenika Memertina, koji je posmatrao rad neimara. Videći svog sina ćoravog i krvavog, žrec stade vikati na Flora i Lavra i htede ih tući. Tada mu oni rekoše, ako bude verovao u Boga, u koga oni veruju, sin će njegov ozdraviti. Žrec obeća. Flor i Lavr sa suzama pomoliše se Bogu Gospodu, živome i jedinome, i krsnim znakom znamenovaše detinje izbijeno oko. I dete ozdravi odmah, i oko mu postade celo kao što je i bilo. Tada se krsti žrec Memertin i sin njegov, i uskoro po tom oba postradaše za Hrista u ognju. A Flor i Lavr kada dovršiše hram, staviše krst na njega, pozvaše sve hrišćane i osvetiše ga imenom Gospoda Isusa i svenoćnim pjenijem.

Foto: Shutterstock

Saznavši za ovo, ilirijski namesnik naredio je da Flora i Lavra žive baci u bunar, i bunar zatrpaju zemljom.

Molitva

“Pohvalimo verni po dostojanstvu, krasnu i bogomudru presvetlu dvojicu, Flora preblaženog i Lavra sveslavnog, koji večnu Svetu Trojicu usrdno svima jasno propovedaste. Zato postradaste do krvi i vencima presvetlim se uvenčaste: Molite se Hristu Bogu da spase duše naše”.

novosti.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments