Foto: SNP

Balet „Ohridska legenda“ održaće se večeras u 19.00 časova na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta.

„Ohridska legenda“ je balet Stevana Hristića koja se sastoji od četiri čina.

Hristića je rad na „Ohridskoj legendi“ pratio čitav život. Libreto je sastavio na osnovu narodne priče koju mu je majka pričala u detinjstvu, o devojci sa Ohrida koju su oteli Turci, a ona se, da bi se spasla, pretvorila u pticu.

Radnja baleta, zasnovana na otmici Biljane i njenom izbavljenu, odvija se u narodnom i realističnom ambijentu u I, III i IV slici.

Kao protivteža dramatici u tim slikama, u scenama – očev izbor mladoženje za Biljanu, upad i divljanje janičara, spaljivanje sela, porobljavanje meštana i odvođenje u Carigrad, znamenitost igara robinja, Markova junačka borba – suprotstavljena je lirika irealnog sveta vila sa jezera iz II slike.

Čudotvorna znamenja koje Marko dobija od vila supstituišu isceljujuću moć ljubavi i snagu za neprestanu borbu za slobodu, a čije se vrednosti veličaju od najstarijih vremena, preko usmene tradicije i novijih vremena sinkretizovanih formi pevanja i igranja „na narodnu“.

Lajtmotive za muziku je zasnovao na melodijama „Pušči me“ i „Biljana platno beleše“, tvorevinama iz Mokranjčevih Desetih rukoveti(„Pesme sa Ohrida“), a za muziku sveta vila i rusalki našao je pravi muzički jezik za svet bajki, koristivši sve tekovine poznog romantizma i muzičkog impresionizma.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments