Foto: V. Veličković

U cilju obogaćivanja kulturnog i umetničkog programa u okviru projekta “Novi Sad – Evropska prestonica kulture” koji će biti realizovan u godini titule, tj. 2022. godine, te podsticanja uključivanja lokalne i nacionalne scene u kulturni projekat od nacionalnog značaja, od danas, pa do kraja decembra, biće raspisana četiri konkursa za ukupno osam programskih lukova projekta “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Rok za prijavu za sve konkurse je ponedeljak, 1. februar, dok prijave za prvi konkurs, za programske lukove “Dunavsko more” i “Tvrđava mira” počinju danas, 1. decembra. U naredne tri nedelje biće raspisani i konkursi za programske lukove “Heroine” i “Seobe” (8. decembra), “Druga Evropa” i “Кaleidoskop kulture” (15. decembra), kao i “Doček” i “Budućnost Evrope” (22. decembra), a sve informacije o propozicijama, rokovima, potrebnoj dokumentaciji i ostalim detaljima u vezi sa konkursima biće dostupne na zvaničnoj internet stranici (segment: Javni pozivi) projekta “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Projekti sa kojima se aplicira na konkurse moraju u osnovi biti javni, kulturni i umetnički programi, koji su u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom “Za nove mostove”, koje je razvila Fondacija “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Na konkursima mogu učestvovati: ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora, kao i pravna lica, udruženja i drugi pravni subjekti sa sedištem na teritoriji Republike Srbije registrovani za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva, druge nevladine organizacije iz oblasti kulture, kao i one registrovane za obavljanje naučno-obrazovne delatnosti. Predloženi projekti moraju biti realizovani na teritoriji Grada Novog Sada i “Zone 021” (opštine Irig, Beočin i Sremski Кarlovci). U izuzetnim slučajevima finalni program može biti realizovan i u drugim mestima. Glavni programi i aktivnosti u okviru projekta moraju biti vidljivi i realizovani tokom 2022. godine.

Umetnički koncept projekta “Novi Sad – Evropska prestonica kulture” baziran je na osnovnim vrednostima Evropske unije, kao što su ljudska prava, multikulturalnost, interkulturni dijalog, zaštita životne sredine, kultura mira, društvena inkluzija. Povezujući ih sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada definisana su četiri programska mosta, a neki od njih simbolično su nazvani po postojećim novosadskim mostovima, odnosno prema vrednostima koje grad želi da ojača i dodatno razvije u kontekstu evrointegracija. To su mostovi: “Sloboda”, “Duga”, “Nada” i “Ljubav”.

Programski mostovi su podeljeni na specifične tematske celine, takozvane programske lukove – “Doček”, “Druga Evropa”, “Seobe”, “Tvrđava mira”, “Budućnost Evrope”, “Heroine”, “Dunavsko more” i “Кaleidoskop kulture”. Ovi lukovi će u godini titule biti prezentovani u unapred definisanim vremenskim intervalima kroz realizaciju projekata iz Aplikacione knjige, a cilj pokrenutih konkursa je dopuna programa iz Aplikacione knjige kroz uključivanje lokalne i nacionalne scene.

Кao deo strategije razvoja kulture Novog Sada do 2026. godine, ali i kao deo postavljenih ciljeva za pripremu godine titule, novi konkursi Fondacije “Novi Sad – Evropska prestonice kulture” predstavljaju nastavak građenja “novih mostova” u kome ljudi i procesi stvaraju prostore i programe, trajne legate projekta “Novi Sad – Evropska prestonica kulture”.

Nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments