Foto: SKCNS Fabrika

Promocija monografije Slavka Bogdanovića „Divlja sloboda umetničke avangarde – grupa KÔD u dokumentima i vremenu“ održaće se 15. decembra u 19:30 časova u SKCNS Fabrici.

Monografija je objavljena ove godine u izdanju Orion Art Books, Beograd & EU/Link Novi Sad.

U multimedijalnom događaju učestvuju:

Ješa Denegri, Irina Subotić, Slavko Timotijević, Jovan Gvero, Brankica Branko, Jelena Galović, Džafo, Slavko Bogdanović, Tijana Popović-Pješčić, Firchie, Mića Jokić.

Konceptualna Grupa KÔD , delovala je u periodu april 1970—april 1971.

Vlast „liberala“ primenila je izuzetne mere represije prema tim umetnicima koje se i danas smatraju neshvatljivim. Iako je neoavangardna umetnost Jugoslavije (SFRJ) već 50 godina predmet pažnje i domaće i međunarodne stručne i naučne javnosti, ipak, studentski, lokalni, kulturni, umetnički i politički konteksti nastanka, delovanja i nestanka Grupe KÔD, koja je bila u središtu tih događaja, nikada nisu bili posebno istraživani.

Još uvek nedostaje pouzdana, proverljiva, dokumentarna osnova, za gradnju preciznog i tačnog istorijsko-umetničkog narativa, koji bi pokazao uzroke i razloge krupnog preloma u kulturi za vreme „liberala“, početkom 1970-ih, i sve većeg sužavanja sloboda osvojenih pedesetih i šezdesetih godina 20 veka.

U nedostatku hronološkog sagledavanja događaja i konteksta u savremenom diskursu, često se ne uočava da je novosadska neoavangardna umetnička scena razbijena u Novom Sadu za vreme partijskog mandata Mirka Čanadanovića. Projekat je usmeren na popunu tih praznina.

Autor monografije jedan je od osnivača Grupe KÔD i učesnik svih aktivnosti novosadske umetničke avangarde koji su doveli do drastične intervencije državnih organa u domenu kulture krajem 1971. i početkom 1972, koja je uključivala i krivične progone i izricanje zatvorskih kazni za nekoliko učesnika te umetničke scene.

Sarađivao je u kultnom listu novosadskih studenata INDEX (1968—1970) i u realizaciji programa Tribine mladih (1970).

Umetnost Slavka Bogdanovića kontekstualizuje se unutar pojave konceptualne umetnosti u SFRJ i Vojvodini, novosadskog tekstualizma i političke umetnosti. Njegovi indovidulani radovi obuhvataju knjige (Močvara, 1970; Politika tela, 1997; Dingo voli dingač, 1998; Final Shot—Final Cut, 2007; Simptomi singularizacije—srbstva slučaj: biće i ljudi, koautor sa Živkom Grozdanićem Gerom, 2008; Inventar discernacije, 2018; Inter vivos, 2018.

Trenutno priprema za štampu monografiju Divlja sloboda umetničke avangarde – Grupa KÔD (u dokumentima i vremenu), performanse, umetničke objekte, instalacije itd. Izlagao je u zemlji i inostranstvu.

Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu gde je i magistrirao i doktorirao. Baveći se pravom i pravnim naukama objavio je oko 150 naučnih radova među kojima je i preko 20 monografija (u kojima je autor, koautor, urednik ili ko-urednik). Jedan broj radova, na srpskom i engleskom, dostupan je na linku.

nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments