Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održan je simpozijum Federacije evropskih mikrobioloških društava. Prva stručna aktivnost ove vrste u Srbiji okupila je više od 70 stručnjaka iz zemlje i regiona.

FEMS dan 2018 je rezultat dugogodišnje uspešne saradnje Udruženja mikrobiologa Srbije sa Federacijom evropskih mikrobioloških društava, a ovo je za Tehnološki fakultet u Novom Sadu bila jedinstvena prilika da na istom mestu okupi eminentne stručnjake i mlade istraživače iz različitih oblasti mikrobiologije koji su spremni da svoje iskustvo i znanje podele sa kolegama, ali i zainteresovanim studentima i naučnim radnicima.

Na ovogodišnjem simpozijumu predavanja su održali mladi naučnici, raniji stipendisti FEMS-a koji danas pripadaju grupi afirmisanih naučnih istraživača iz vodećih naučnih institucija u zemlji. Mlade naučnice Irena Aranđelović i Ina Gajić,  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su prezentovale značaj tehnika genotipizacije i sekvencioniranja genoma Mycobacterium tuberculosis i molekularnoj karakterizaciji sojeva grupe B streptokoka u Srbiji. Takođe, svoja predavanja održali su Ivan Nikolić, Goran Vuković i Svetlana Soković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu  koji su govorili o uzročnicima bolesti lisne pegavosti šećerne repe u Srbiji, upotrebi bakteriofaga, izolovanih u otpadnim gradskim vodama, kao zameni za antibiotike, ali i o karakterizaciji mikrovezikulama soja Lactobacillus plantarum.

Počasni gost ovogodišnjeg FEMS-a bio je profesor dr Vaso Taleski, član borda direktora FEMS-a koji je odgovoran za dodelu grantova i organizaciju međunarodnih konferencijskim manifestacija. Govorio je o aktulenostima u radu ove organizacije i planiranim smernicama daljeg razvoja. Između ostalog je rekao:

“FEMS je oduvek težio da bude podrška mladim mikrobiolozima i njihovim naučnim idejama, posebno kroz istraživanja u prestižnim evropskim naučnim institucija. Važnost Udruženja mikrobiologa Srbije se ogleda u želji i mogućnosti da upravo njeni članovi dobijaju stipendije FEMS-a za učešće na konferencijama i studijeske boravke u inostranstvu.”

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments