Foto: Printscreen kaldrma.rs/Idejno rešenje/Set Šabac
Budući kompleks Botaničke bašte nalazi u naselju Petrovaradin, uz severoistočni obod zone objekata odbrane Hornverka, a urbanističkim projektom predviđeno je da se prostire na površini od 41.643 m2, te da sadrži upravnu zgradu, izložbenu zonu sa staklenikom, kao i ekonomsko-proizvodne prostorije.
Prostor namenjen Botaničkoj bašti je infrastrukturno i saobraćajno dobro povezan u gradsku celinu. Trenutno na parcelama obuhvata postoje nelegalno sagrađeni stambeni objekti koji su predviđeni za rušenje u drugoj fazi izgradnje, pojašnjeno je u UP koji je za potrebe Grada Novog Sada izradio Set iz Šapca.
 
Kompleks botaničke bašte se deli na tri osnovne funkcionalne zone:
 
• administrativno-informativna zona (zona ulaza u kompleks, glavni objekat ove zone je upravna zgrada);
• izložbena zona (površine botaničke bašte sa različitim vrstama biljaka na otvorenom, centralni objekat ove zone je Izložbeni staklenik);
• ekonomsko-proizvodna zona (objekat u kojem su smešteni magacini i prostorije za zaposlene, kao i prostorije namenjene istraživačkom sektoru kao i proizvodno/krantinski staklenik, a uz objekat su površine predviđene za proizvodnju i uzgoj biljaka na otvorenom – pre izlaganja u Botaničkoj bašti).
Printscreen/Idejno rešenje/Set Šabac
Budući kompleks će činiti:
 
• Upravna zgrada, Su+P+G, (prostorije/kancelarije za zaposlene – naučno istraživački sektor, upravni sektor Botaničke bašte – administracija, radne prostorije – učionice, amfiteatar – 50 korisnika, prodajni prostor za posetioce kompleksa, izložbeni prostor muzeja/herbarijuma kao i pomoćne prostorije za ove funkcije u vidu prostorija za rad na eksponatima, arhive, komore i lageri, tehničke prostorije, kafe sa terasom…). Bruto površina iznosiće 2.956 m2;
• Izložbeni staklenik, Po+P, bruto površine 1.281 m2 (objekat čija je namena prezentacija biljaka koje nije moguće uzgajati na otvorenom prostoru, predviđena tri sektora sa različitim uslovima tj. različitim vrstama biljaka, a osim izložbenog dela u sklopu objekta su tehničke prostorije i magacinski prostori);
(Foto: Printscreen/Idejno rešenje/Set Šabac)
• Objekat proizvodnog staklenika, P+0, bruto površine 934 m2 (objekat u čijem sastavu se nalazi proizvodni i karantinski staklenik, banka semena, istraživačke laboratorije, kao i prostorije za zaposlene, mehanizaciju i opremu za održavanje kompleksa botaničke bašte);
• podzemni rezervoar za kišnicu, (konceptualnim rešenjem predviđa se zona za izgradnju podzemnog rezervoara za sakupljanje kišnice koja bi se kasnije koristila za zalivanje biljaka u botaničkoj bašti;

• infrastrukturni objekti, (na parceli se planira izgradnja objekata jedne gasne kotlarnice, dve trafostanice, tri platoa sa nadstrešnicom za dizel agregat…
Pristup objektima ostvaruje se preko sistema internih saobraćajnica u kompleksu. Predmetna lokacija ima direktan pristup na ulicu Dunavske divizije i indirektan pristup na Preradovićevu ulicu. Oba saobraćajna pristupa se zadržavaju i prema urbanističkom projektu nema novoprojektovanih priključaka na javne saobraćajnice.
(Foto: Printscreen/Idejno rešenje/Set Šabac)
Otvoreni prostori botaničke bašte tj izložbenog dela Botaničke bašte organizovane su po zonama srodnih biljnih vrsta uz tematski prikaz i organizaciju prostora kao u prirodnom okruženju. Neke od zona koje su predviđene u izložbenom delu su: zona biljaka ekstenzivnih i intenzivnih krovnih vrtova, zona četinara, livadskih trava, perena, ukrasnih trava, lekovitog bilja, autohtonih vrsta, zatim zona alpinetuma, zona japanskog vrta, kao i jezera sa akvatičnim biljkama…
Izložbena zona zauzima oko 80% od ukupne površine kompleksa Botaničke bašte Novi Sad.
Urbanističkim projektom planira se fazno formiranje građevinskih parcela, koje prati organizaciju prostora namenjenog za različite korisnike. Planirana je izgradnja nove sanitarne i hidrantske mreže, tako da omogući priključenje svih objekata na novoizgrađenu infrastrukturu. To podrazumeva ukidanje svih postojećih spoljnih razvoda.
Javna prezentacija UP će trajati do 16. novembra.
EKapija
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments