(FOTO) Skup “Zašto pet friendly” održan u Golf city centru

       

U petak 21.juna, održao se prvi u nizu radnih sastanaka na temu „Zašto pet-friendly?” u organizaciji Pet Travel Advisor.

Pet-friendly turizam je rastuća grana turizma koja iz dana u dan doživljava sve veću popularnost i u tom smislu je izuzetno važno prepoznati potencijale koje nudi.

Cilj skupa je bio predstavljanje rada organizacije i predloga standarda sa kategorizacijom ugostitelja i smeštajnih objekata koji pružaju pet-friendly usluge.

Događaj je otvorila Andrea Mladin, koja je ispred organizacije istakla značaj ove grane turizma u privredi, mogućnosti koje ugostitelji mogu da koriste kao i svetske prakse na koje se možemo ugledati. U tu svrhu Pet Travel Advisor nastaje sa idejom da edukuje vlasnike ljubimaca, prvenstveno pasa, o tome kako se oni mogu pravilno socijalizovati, uvažavajući kućni red i pravila ugostitelja kao i okruženja i društva u kojem se nalaze.

“Jedan od velikih problema pet-friendly usluge je što je svako nudi na svoj način, i često nema definisan Pet-policy koji podjednako štiti i ponuđača i korisnika ove usluge, i umnogome olakšava sprovođenje.” – istakla je Andrea. “Kao rešenje vidimo usvajanje standarda koji definiše okvire za kategorizaciju i jasnije kriterijume koji se postavljaju od strane ugostitelja prema gostu, uvažavajući potrebe i želje sa obe strane”.

Dr Dunja Kovač sa Kinološke Akademije nam je pričala o povezanosti pet industrije sa turizmom, važnosti edukacije ljudi i poznavanja kako poslovanja u ovoj oblasti, tako i zakonskih regulativa. “Pet Caretaker jednodnevni kurs sprovodimo sa ciljem da vaše osoblje prođe osnovnu obuku, da formirate kvalifikovan kadar da primenjuje, sprovodi i kontroliše standard. Takođe, ta osoba stiče znanje neophodno za upravljanje i menadžment sa klijentima-vlasnicima kućnih ljubimaca, mogućim situacijama, rešenjima i primerima dobre prakse.” Podvukla je Dunja u svom izlaganju.

Doc. Dr Srđan Milošević sa Fakulteta za sport i turizam govorio je o savremenim trendovima u turizmu i potrebi današnjih turista. Kako je turizam jedna od oblasti koja diktira trendove na globalnom nivou, ne čudi što je ova oblast, upravo, pionir u implementaciji pet politike.

Doc. Dr Iva Škrbić, takođe sa Fakulteta za sport i turizam, istakla je da sa preduzetničkog aspekta u oblasti turizma, razvoj pet friendly proizvoda i usluga, odnosno njihova implementacija u već postojeće turističke proizvode otvara nove poslovne mogućnosti i novu tržišnu nišu. Pet friendly usluge i proizvodi mogu biti zastupljeni i u komplementarnim delatnostima u odnosu na turizam, poput usluga transporta, ali i zanatstva, umetnosti, edukacije itd. Pored finansijskih koristi, diverzifikacija ponude u pravcu pet friendly usluga obezbeđuje i visoko lojalne kupce, dobro povezane i spremne da rado preporuče kvalitetne proizvode i drugim vlasnicima kućnih ljubimaca.

Na sastanku koji se održao u prijatnom ambijentu jedne od novijih turističkih atrakcija Golf City, SPENS, prisustvovali su predstavnici Privredne komore Srbije, Kinološke akademije, Turističke organizacije Vojvodine I Turističke organizacije Novog Sada, Savez ugostitelja Novog Sada kao i predstavnici renomiranih pet-friendly objekata poput hotela “Sheraton”, hotela i restorana “Veliki”, “Salaš 137” itd.. U interaktivnoj komunikaciji sa govornicima, razmenjeno je puno novih informacija I dragocenih iskustava koja će značajno pomoći u daljem razvoju projekta.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments