Foto: Grad Novi Sad

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije izvodi radove na izgradnji palionice sveća i uređenju porte najstarijeg verskog objekta u Novom Sadu, Hrama Uspenja Presvete Bogorodice, poznatijeg kao Uspenska crkva.

Značaj ovih radova ogleda se, ne samo u estetskom oplemenjivanju prostora oko objekta, nego i u tome što će paljenje sveća biti izmešteno iz samog hrama, čime će se doprineti očuvanju autentičnog životopisa, odnosno ikona, duboreza i fresaka ove svetinje.

Foto: Grad Novi Sad

Objekat palionice sveća pozicioniran je desne strane u odnosu na glavni ulaz u crkvu, neposredno uz postojeći potporni zid, a prema kolskoj rampi montiranoj za potrebe Srpskog narodnog pozorišta. Ulazu u palionicu pristupaće se sa budućeg malog popločanog platoa, južno od hrama. Objekat palionice projektovan je kao višenamenska građevina, u kojoj su, pored prostora za paljenje sveća, predviđeni i prostori za prodavnicu sveća, magacin i toalet za osoblje. Hidrotehnički radovi obuhvataju priključenje objekta palionice na uličnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dok će nivelacijom terena i usmeravanjem ka novoizgrađenim slivnicima biti postignuto efikasno odvođenje atmosferskih voda.

Foto: Grad Novi Sad

Pored primarnih radova na izgradnji objekta palionice, izvode se i radovi koji se tiču uređenja porte. S obzirom na to da su postojeće betonske pešačke staze u većoj meri devastirane i nebezbedne za korišćenje, grade se nove staze od granitnih ploča, naglašene oivičenjem.

U dvorištu će se naći i česma koja će koristiti za okrepljenje svih posetilaca. Nekoliko nadgrobnih ploča položiće se u zemlju, sa saverne strane crkve, dok je ostatak nadgrobnih ploča od 1934. godine ugrađen u fasadu crkve. Posebna pažnja biće usmerena na zelene površine oko objekta, pa će priključenjem na vodovodnu mrežu biti omogućeno njihovo redovno zalivanje i održavanje.

Foto: Grad Novi Sad

Sam prostor porte upotpuniće i novi urbani mobilijar u vidu 7 klupa i 8 korpi za otpatke, dok će deset stubova javnog osvetljenja, osveženi restauracijom i konzervacijom, svojom svetlošću doprineti posebnom doživljaju ove svetinje u večernjim časovima.

Za sve izvedene radove, koji su u skladu sa značajem ovog kulturnog dobra i njegovim vrednostima, izdvojena je suma od 27,8 miliona dinara.

Foto: Grad Novi Sad

Estetika uređenja porte usaglašena je sa estetikom rekonstruisanog centra Novog Sada, pa će Hram Uspenja Presvete Bogorodice, pozicioniran duž jedne od glavnih turističkih ruta u gradskom jezgru, neizostavno pobuđivati pažnju posetilaca, kao i sama porta – mesto za pronalaženje spokoja i duševnog mira. Novosadski hramovi deo su portreta Grada koji se dugo pamti, a za mnoge razlog da se u njega ponovo dođe.

nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments