Претрага
Претрага
Close this search box.

IMAMO ČEMU DA SE RADUJEMO U 2024. GODINI U toku radovi NA 14 GRADILIŠTA u Novom Sadu – Novosađani dobijaju nove saobraćajnice, sportski kompleks, kej i još mnogo toga (FOTO)

Foto: Gradske info

Pored 24 kompletno završena investiciona projekta u 2023. godini, trenutno se izvode radovi na još 14 gradilišta u Novom Sadu.

Predstavljamo vam radove koji će biti okončani tokom naredne godine, a koji su započeti tokom ove i prethodne godine.

1. MIŠELUK 3 – Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom 

Foto: Ustupljene fotografije

Infrastrukturno opremanje Mišeluka 3 počelo je u februaru ove godine.

Nosilac posla, vrednog više od 972,5 miliona dinara, s PDV-om (972.547.596) je novosadska firma „Put – invest”.Gradnja saobraćajnica i prateće infrastrukture će biti završena za 550 kalendarskih dana.

U devet novih ulica će, osim puteva i staza dužine nekoliko kilometara, biti izgrađeni cevovodi za vodovod i kanalizaciju, stubovi javne rasvete i parterno uređenje slobodnih površina, što podrazumeva opremanje prostora urbanim mobilijarom poput klupa i korpi za otpatke. Kada je reč o vodovodnoj mreži, predviđen je cevovod ukupne dužine oko pet kilometara, s četiri hidranta i kućnim priključcima, dok će cevovodi za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju biti dugački po oko tri kilometra. U novih devet ulica na Mišeluku 3 biće postavljena 182 stuba javne rasvete, kao i klupe i korpe za otpatke duž pešačkih staza, ali i držači za bicikle.

2.SPORTSKI KOMPLEKS FUTOG

Foto: Ustupljene fotografije

U Futogu je prošle godine postavljen kamen temeljac za izgradnju sportskog kompleksa, koji će se nalaziti na prostoru između ulica Proleterske i Fruškogorske, na površini oko 3,34 ha, gde već postoji sportska hala sa uređenim prilazima i parkingom.

Građanima će biti na raspolaganju jednospratni objekat zatvorenog bazena, ukupne bruto površine 5.065 m2. U prizemlju će se nalaziti olimpijski i dečiji bazen, svlačionice, koridor za publiku, ulaz za sportiste, kafe bar, kao i ostali prateći sadržaji, dok će se na spratu, površine 1.487 m2, nalaziti kancelarijski prostor, garderoba, fitnes sala i teretana.

Na prostoru uz južnu fasadu objekta u dužini olimpijskog bazena biće postavljene tribine za gledaoce. Pored bazena, sadržaje kompleksa upotpuniće otvoreni sportski tereni (dva košarkaška, dva odbojkaška i dva teniska terena), dečija igrališta i teretane na otvorenom, dok će u cilju funkcionisanja samog objekta biti izgrađena i neophodna prateća infrastruktura.

3. ULICA VOJVODE KNIĆANINA U NOVOM SADU – izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrstrukturom

Foto: Ustupljene fotografije

Grad Novi Sad realizuje radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Vojvode Knićanina, koja se prostire od Futoške ulice do Trga 27. marta.

Kolovozna konstrukcija bila je u lošem stanju sa oštećenjima u vidu mrežastih pukotina, podužnih i poprečnih pukotina, kao i udarnih rupa. Postojeći beton je otklonjen i započeta je izgradnja novog kolovoza, širine 6 metara i dužine 588 metara.

Investicija vredna 189 miliona dinara ima poseban značaj, ukoliko se ima u vidu da se u ulici nalaze obrazovne ustanove, te se njome svakodnevno kreće veliki broj dece.

4.ULICA TEODORA PAVLOVIĆA U NOVOM SADU – izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrstrukturom

Foto: Ustupljene fotografije

Grad Novi Sad je u završnoj fazi izgradnje saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Teodora Pavlovića, u Novom Sadu, a u cilju stvaranja uslova za bezbednije i ekonomičnije odvijanje saobraćaja.

Ulica će, na mestima gde to dozvoljavaju nadzemna i podzemna infrastruktura, biti dodatno ozelenjena, što će oplemeniti i osvežiti ovaj prostor.

Vrednost radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Teodora Pavlovića iznosi više od 87,6 miliona dinara. U toku decembra se očekuje završetak radova.

5. ULICA NIKOLE TESLE U NOVOM SADU – izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrstrukturom

Foto: Ustupljene fotografije

U toku su radovi na izgradnji saobraćajnih površina, javnog osvetljenja, fekalne i atmosferske kanalizacije u Ulici Nikole Tesle u Novom Sadu.

Prema projektu, u Ulici Nikole Tesle predviđeno je izvođenje dvosmerne saobraćajnice, sa obostranim pešačkim stazama. Postojeća stabla biće u potpunosti očuvana, a predviđen je i kontinuirani zeleni pojas između pešačke staze i kolovoza, gde će biti izvedeno dodatno ozelenjavanje.

Postojeća kanalizaciona mreža u Ulici Nikole Tesle rekonstruisana je u dužini od 653m, čime je omogućeno priključenje na kanalizaciju za 39 domaćinstava.

Takođe,pored rekonstrukcije saobraćajnih površina i podzemne infrastrukture, biće postavljen 21 stub javnog osvetljenja sa LED izvorima svetla, čime će se obezbediti efikasnost, trajnost i ekonomičnost u potrošnji električne energije. 

6. DEO LOKALITETA IZMEĐU BULEVARA EVROPE I RUMENAČKOG PUTA– izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom

Foto: Ustupljene fotografije

Predmetom ugovora postavlja se ukupno 491,4 metara saobraćnice, 325 metara atmsferske kanalizacije, 376 metara fekalne kanalizacije, 440 metara vodovodne mreže i 22 stuba javne rasvete.

Radovi su započeli u maju 2023. godine, a planirani rok za završetak je sam kraj ove godine.

Ukupna vrednost radova je 158,5 miliona dinara.

7. Atarski put od Svetosavske ulice do Državnog puta 2.A reda broj 113 i delu Svetosavske ulice u Kisaču

Foto: Ustupljene fotografije

Grad Novi Sad izvodi radove na rekonstrukciji kolovoza atarskog puta od Svetosavske ulice do državnog puta IIA reda broj 113 i delu Svetosavske ulice u Kisaču. Ovo je značajan projekat za jedno od starijih naselja na teritoriji grada, koje dobija novoprojektovani priključak na državni put, što će imati veliki privredni i ekonomski značaj za Kisač.

Postojeća saobraćajna mreža na teritoriji naselja u velikoj meri zadovoljava trenutne potrebe odvijanja putničkog saobraćaja. Međutim, u cilju efikasnijeg odvijanja prigradskog prevoza, pre svega bolje povezanosti sa obližnjim naseljima, javila se potreba za obezbeđivanjem kraće veze do državnog puta.

Planirana saobraćajnica obuhvata dve celine. U Svetosavskoj ulici, na deonici od okretnice do atarskog puta, u dužini od oko 300m, izvode se radovi na rekonstrukciji postojećeg kolovoza i pešačke staze, a planirana je i izgradnja kolskih prilaza.

Trenutno su u toku radovi na izradi asfaltinih slojeva na delu pešačkih staza, izrada nasipa i bankina od tucanika, iskop kanala za odvodnjavanje i priprema otresišta za betoniranje.

Druga celina je novoprojektovana saobraćajna veza – trenutno atarski put – između Svetosavske ulice i državnog puta IIA reda broj 113, u dužini od oko 1150m, koja će omogućiti novo uključenje iz naselja Kisač na državni put i znatno doprineti funkcionalnosti saobraćajne mreže naselja.

Ukupna vrednost investicije iznosi 175,7 miliona dinara, a planirano je da radovi budu završeni tokom februara 2024. godine.

8. RUMENKA-IRMOVO-KISAČ-ČENEJ – 1. deonica Novi Sad – most na kanalu DTD ka Irmovu – izgradnja biciklističke staze

Foto: Ustupljene fotografije

Grad Novi Sad realizuje izgradnju prve deonice biciklističke staze Novi Sad – Rumenka – Irmovo – Kisač – Čenej. Prva deonica obuhvata deo od Novog Sada do mosta na kanalu DTD ka Irmovu, u dužini od 9,6km.

Radovi na izgradnji prve deonice biciklističke staze počeli su u maju tekuće godine, dok je planirani završetak radova sredina marta meseca 2024. godine.Vrednost investicije iznosi 226 miliona dinara.

Ova investicija je od velikog značaja za Grad Novi Sad jer predstavlja obilaznicu međunarodne EuroVelo 6 rute.

EuroVelo je biciklistička mreža sastavljena od 15 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju čitav evropski kontinent. Biciklistička ruta EuroVelo 6 kreće iz Francuske, a završava se u Rumuniji, na obali Crnog mora. Njena ukupna dužina je oko 3700km. U Srbiji trasa EuroVelo 6 sledi tok Dunava, te je poznata i pod imenom „Dunavska biciklistička ruta“.

9.Izgradnja kanalizacije otpadnih voda JUŽNO od Ulice Marije Bursać do kanala T-803 – ADICE

Foto: Ustupljene fotografije

Počeli su radovi u okviru prve faze izgradnje kanalizacije otpadnih voda južno od ulice Marije Bursać do kanala u naselju Adice u Novom Sadu.

Novoplaniranom kanalizacionom mrežom, ukupne dužine 3.925 metara, biće obuhvećen deo Veterničke ulice, kao i ulice Atinska (3 kraka), Jefimijina (1 krak), Jovana Konjevića (2 kraka), Milenka Šerbana (2 kraka), Nikole Aleksića, Nova 4, Palićka (2 kraka), Stevana Sinđelića, kao i krakovi 1, 2, 3, 4 i 5, koji se nalaze mimo navedenih ulica.

Vrednost investicije je 208,7 miliona dinara, a rok za izvođenje je 240 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Biće ovo značajan infrastrukturni iskorak za jedno od najbrže rastućih gradskih naselja. U proteklih deset godina na teritoriji Adica izgrađeno je 16 kilometara kanalizacije otpadnih voda, a krajnji cilj je da, u što kraćem vremenskom periodu, kompletno naselje bude pokriveno kanalizacionom mrežom.

10. IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE (ODVODNIKA) OD OBJEKTA INSTITUTA DO ROKOVOG POTOKA

Foto: Ustupljene fotografije

U toku je izgradnja 859, 7 metara atmosferske kanalizacije od objekta Instituta do Rokovog potoka, za šta je iz budžeta grada izdvojeno 61,2 miliona dinara. Radovi se obavljaju od avgusta ove godine, a planiran rok za završetak je februar 2024. godine.

11. KANALIZACIJA i VODOVOD – NOVI BLOK U NASELJU ADICE

Foto: Ustupljene fotografije

Novi blok na Adicama postaće bogatiji za 1,8 km kanalizacione mreže i 1,3 metara vodovodne mreže, a na koje će biti priključeno 112 domaćinstva u četiri ulice.

U obuhvatu projekta su sledećih šest ulica: Čerevićka ulica, produžetak ulice Sime Milutinovića Sarajlije, Ulica Save Vukosavljevića, Deo Ulice Bogdana Popovića i dve novoplanirane ulice.

Planirani rok za završetak radova je januar 2024. godine. Vrednost radova je 67,7 miliona dinara.

12. REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE „FUTOG“ U ULICI CARA LAZARA U FUTOGU

Foto: Ustupljene fotografije

U završnoj fazi je rekonstrukcija crpne stanice “Futog” u ulici Cara Lazara u Futogu, za koju je iz budžeta grada opredeljeno više od 61 milion dinara.

13. IZGRADNJA PPOV FAZA 2 – RUMENKA

Foto: Ustupljene fotografije

Gradi se postrojenje za preradu otpadnih voda (PPOV) u Rumenci.

U pitanju su radovi koji se odnose na II fazu a vrednost investicije iznosi preko 163 miliona dinara bez PDV-a.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, lokacija postrojenja je severoistočno od naselja Rumenka, u neposrednoj blizini kanala SN-201 i oko 150 m od kanala Novi Sad –Savino Selo, na katastarskoj parceli broj 1153/1 KO Rumenka. Na prostoru iste parcele vrši se dogradnja PPOV-a u vidu II faze radova.

14. FUDBALSKI CENTAR „VUJADIN BOŠKOV“ VETERNIK – Opremanje fudbalskog terena za trenažni proces

Foto: Ustupljene fotografije
U okviru Fudbalskog centra „Vujadin Boškov“ u Veterniku u toku su radovi na izgradnji najmodernijeg terena sa veštačkom travom, za potrebe Omladinske škole Fudbalskog kluba „Vojvodina“, koje finansira Pokrajinska vlada.

Reč je o investiciji vrednoj 45 miliona dinara, u okviru koje će biti rekonstruisan postojeći teren dimenzija 104m x 67m sa obuhvatom zaštitne ograde oko terena u dužini od 370 m.

Na ovaj način biće stvoreni najkvalitetniji uslovi za treniranje prvotimaca i mladih fudbalskih talenata – polaznika ove omladinske škole koja je iznedrila mnoga imena koja danas igraju u velikim evropskim klubovima kao što su Sergej i Vanja Milinković Savić, Dušan Tadić i mnogi drugi.

nsuzivo.rs

Tagovi:

8 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Gost
Милош
06.12.2023 14:41

Дајте покрените иницијативу да центар и шири део око Дунавског парка, Трифковићев трг Алмашки крај, преко пута Бановине поставе осветљење на зградама. Добиће невероватну свежину!

Gost
SNS Uzivo
06.12.2023 15:17

Sad kad skinemo onog izdajnika i njegovu mafiju, ma ima bre da nam svane! 🙂

Last edited 2 Meseci Ranije by SNS Uzivo
Gost
Mala
06.12.2023 20:03

550 dana kako su brzi. Sramota.

Gost
Cica
06.12.2023 20:38

Xxx

Gost
Vesna
06.12.2023 21:05

Zasto se u Novom Sadu ne napravi jedan dobar akva park sa kompleksom bazena okolna mesta prigradska imaju a Novi Sad nema, zasto se neaktivira termalna voda u Jodnoj banji da bude prava banja sa kompleksom bazena sa lekovitom vodom.

Gost
Vesna
06.12.2023 21:12

Zasto Jodna banja nema namenu koju je nekad imala a to su bazenu sa termalnom vodom za gradjane, zasto penzioneri koji zuve u NS nemaju 100%besplatne karte za bazene i gradski saobracaj bar za one koji imaju vise od 65godina zasto grad neorganizuje beslatne izlete za penzionere za svoje starije sugradjane jer su oni ovaj grad dosta izgradili kako Beograd dvomilionski grad to sve oriusti svojim penzionerima a Novi Sad ne znaci potpuno brsplatno na teret grada da nista neplacaju dragi gradonacelnice nece penzioneri ziveti doveka da im preostala starost bude sto udobnija i zadovoljnija makar na kraju zivota zasluzili… Učitaj još »

Gost
Milos
07.12.2023 13:13

Kakvi projekti? Pa to se nikada ranije ni jedna vlast nije hvalila cevima za kanalizaciju, lokalnim putevima. Zašto niko ne poradi na izgradnji tramvajske mreže koja gradu nedostaje. Ne postoji grad u Evropi od 300.000 + koji nema bar tramvaj a u nekim zemljama i metro. Zašto se vlast ne pohvali koliko javnih garaža je napravljeno u svakom delu grada da ljudi imaju gde da parkiraju? Koliko novih studentskih domova je napravljeno da studenti ne moraju da plaćaju rentiranje ko u Beču? Ima toga još a sve je važnije od pomenutih stavki u tekstu.

Gost
jovanka
26.02.2024 12:35

s.selenica Veternik ceka emo jos25godi na bravo bravo

Povezane vesti