aircraftplanet.com

Ciklonizacija je osnovana 1955. godine kao radna jedinica preduzeća “Sigurnost”. Osnovna delatnost je suzbijanje komaraca i ostalih insekata.

Dobre poslovne rezultate umnogome duguje kolegama Francuzima, sa kojima sarađuje od osnivanja.

Osnivanje radne jedinice “Cijanizacija”

1971. godine osnovana je nova radna jedinica “Cijanizacija” pripajanjem predstavništva zagrebačke  “Sanitacije” novosadskoj radnoj organizaciji “Sigurnost”. Ova radna organizacija sada broji 6 zaposlenih i nalazi se u Sremskoj ulici broj 6, na lokaciji gde se danas nalazi SPENS.

Promena imena, nova lokacija i privatizacija

Donošenjem zakona o udruženom radu 1973. godine, radna jedinica prerasta u Osnovnu organizaciju udruženog rada “OOUR Cijanizacija”.

1985. godine preduzeće seli se na novu lokaciju u Primorsku ulicu 56 u blizini Najlon pijace, gde ostaje i do danas. Te iste godine preduzeće menja ime u “Ciklonizacija”, tada ima 8 zaposlenih  bavi se deratizacijom, dezinfekcijom i dezinsekcijom.

Na novoj adresi nastavlja se razvoj preduzeća, a 1990. godine ulazi u proces privatizacije.

Preduzeće danas

“Ciklonizacija” je u novom veku moderno uređeno akcionarsko društvo sa velikim brojem zaposlenih od kojih je čak trećina sa visokom školskom spremom.

Bavi se suzbijanjem komaraca na teritoriji  cele Vojvodine, sistematskim suzbijanjem ambrozije i korova, uslugama iz vazduha u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi i zaštitom uskladištenih žitarica.

Autor: nsuzivo.rs
Izvor: Vladimir Vrgovića, Novi Sada 1970-1990

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments