Foto: elements.envato.com
Skupština AP Vojvodine usvojila je Odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-70, deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin).
Za potrebe izrade Prostornog plana i Izveštaja o proceni uticaja plana na životnu sredinu iz budžeta AP Vojvodine, izdvojeno je 36,1 milion dinara, a rok za izradu nacrta je šest meseci.
Kako se navodi na sajtu Grada Vršca, područje obuhvaćeno ovim prostornim planom obuhvata katastarske opštine u okvirima jedinica lokalne samouprave gradova Pančevo i Vršac, kao i opština Kovin, Alibunar i Plandište, a prostire se na oko 980 kvadratnih kilometara.
Inicijativu za izradu ovog prostornog plana pokrenuloje JP Putevi Srbije, a na osnovu već izrađene Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom autoputa E-70 za deonicu Pančevo-Vršac-državna granica.
Tehničku dokumentaciju je izradio Institut CIP iz Beograda, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo je pozitivan izveštaj.
U toku ove godine planiran je nastavak izrade tehničke dokumentacije za ovaj putni pravac.
Nakon završetka Nacrt prostornog plana biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana u Vršcu, Pančevu, Kovinu, Alibunaru, Plandištu, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.
Podsetimo, kada je u septembru 2021. godine Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo tender za izradu Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom autoputa E70 Pančevo-Vršac-granica sa Rumunijom, navedeno je da buduća trasa puta predstavlja nastavak buduće obilaznice oko Beograda (Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča – Pančevo) i predstavljaće najkraću drumsku vezu Rumunije, preko Srbije i Crne Gore sa koridorom X i sa južnom Italijom i Albanijom, odnosno sa Sredozemnim basenom.
U unutrašnjem saobraćaju auto-put će povezivati privredu južnog Banata sa Beogradom, centralnim regionima Srbije, Crnom Gorom i Lukom Bar.
Sporazum o izgradnji autoputa Beograd – Temišvar potpisali su sredinom 2022. ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović i ministar transporta i infrastrukture Rumunije Sorin Mihail Grindeanu, navedeno je na portalu Vlade.
Ugovorne strane su se obavezale da će uspostaviti vezu između dve države direktnim povezivanjem autoputa Beograd – Vatin (državna granica), koji će biti dugačak 65 kilometara sa srpske strane i sa rumunske strane autoput Temišvar – Moravica (državna granica), dužine približno 78 kilometara.
Na spoju dva autoputa, ugovorne strane će izgraditi granične prelaze na teritoriji dveju država.
Ostale projekte u oblasti putne infrastrukture možete pogledati u našoj interaktivnoj mapi OVDE.
ekapija
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments