Poliklinika Orto – MD pruža kompletnu medicinsku uslugu na jednom mestu, od dijagnostike do lečenja. Nude kvalitetnu, brzu i preciznu uslugu iz različitih oblasti savremene medicine kao što su: opšta praksa, pulmologija, rendgen, ultra zvuk, transport pacijenata, kućna poseta i skrining testove.

Ortopedija je jedna od prvih medicinskih grana koja nastoji da kvalitet života pacijenata očuva regenerativnim metodama, koristeći biološki potencijal matičnih ćelija.

Matične ćelije su bazične, nespecifične humane ćelije koje imaju potencijal da proizvode različite vrste specifičnih ćelija pa tako i različita telesna tkiva. Od drugih ćelija se razlikuju po tome što imaju sposobnost samoobnavljanja (održavanja sopstvene populacije), razmnožavanja (proliferacije u veliki broj ćelija-potomaka) i sazrevanja (diferencijacije, do zrelih ćelija sanspecifičnim funkcijama).

Regenerativne procedure u našoj ustanovi nalaze primenu u različitim medicinskim disciplinama kao što su ortopedija, traumatologija, reumatologija, neurologija, urologija i dr.  Ove procedure se mogu sprovoditi u smislu samostalne terapije matičnim ćelijama ili kombinacije ove terapije sa hirurškim lečenjem, u zavisnosti od indikacija. To znači da se preparat matičnih ćelija može ubrizgati u bolan zglob ili na mesto na kojem je urađena hirurška intervencija npr na kosti.

Telefon za informacije: 021/382-20-93

Starosne granice za primenu terapije, nema, jer ljudski organizam može da poseduje dovoljno očuvane regenerativne sposobnosti i u sedmoj i osmoj deceniji života, ali treba imati na umu da one nisu tako intenzivne kao u mlađem životnom dobu.

Promo tekst

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments