Претрага
Претрага
Close this search box.

Na trasi Fruškogorskog koridora u Petrovaradinu izmešta se Rokov potok iz korita i gradi novi most

Foto: Pixabay
Zbog izgradnje Fruškogorskog koridora, odnosno nadvožnjaka Petrovaradin, deo Rokovog potoka u ovom mestu, mora biti izmešten. Razlog izmeštanja su, kako se navodi u urbanističkom projektu, novoprojektovani stubovi, koji svojim rasporedom onemogućavaju postojeći način funkcionisanja Rokovog potoka, pa je iz tog razloga neophodno jednu deonicu potoka izmestiti.
Prostor se nalazi u katastarskoj opštini Petrovaradin i zauzima površinu od 1,47 ha. U najvećoj meri čini ga neizgrađeno zemljište, a kako piše, evidentirano je i nekoliko objekata, od kojih se neki nalaze u predviđenoj novoj regulaciji potoka, na vodnom zemljištu. Moguće je rušenje objekata, ukoliko to bude neophodno zbog realizacije planiranih sadržaja.
Prostor u obuhvatu urbanističkog projekta namenjen je vodnom zemljištu (Rokov potok), državnom putu, ulici i infrastrukturnom koridoru, kompleksu poslovanja sa stanovanjem uz Bukovački put i porodičnom stanovanju.
Državni put – u okviru koga se nalazi putni objekat – nadvožnjak Petrovaradin, kao i parcele državnog puta ispod nadvožnjaka, na kojima nije dozvoljena nikakva izgradnja. Osnov za realizaciju nadvožnjaka Petrovaradin nije ovaj urbanistički projekat, on se realizuje na osnovu Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sad.
Ulica – u okviru Ulice Bukovački do planira se proširenje kolovoza na 5,5 m, sa priključcima od 5 m. Planira se izgradnja obostranih trotoara širine 1,6 m, kao i jednostrana dvosmerna biciklistička staza sa istočne strane ulice, kao i izgradnja drumskog objekta – mosta preko novoformiranog korita Rokovog potoka.
 
Vodno zemljište (Rokov potok) – urbanističkim projektom definiše se nova parcela vodnog zemljišta Rokovog potoka, a na osnovu Idejnog rešenja regulacije Rokovog potoka u zoni DP 21 u Petrovaradinu.
Infrastrukturni koridor – za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodne mreže, formira se posebna parcela javne namene). Unutar ovog prostora ne planira se izgradnja drugih objekata osim primarnog vodovoda. Prostor će se parterno urediti u vidu travnate površine.
Porodično stanovanje – Ovoj nameni, u pojasu širine od 5 m, pripadaju delovi katatarskih parcela koje su namenjene porodičnom stanovanju. Ovaj prostor je uključen u obuhvat Urbanističkog projekta iz razloga što je tehničkim uslovima JVP Voda Vojvodine definisan obostrani zaštitni pojas inspekcionih staza, širine 5 m, mereno od ivice od potoka. U ovom zaštitnom pojasu potoka nije dozvoljena izgradnja nikakvih objekata, postavljanje ograde, deponovanje materijala, sadnja drveća, kao i preduzimanje drugih radnji kojima se remeti funkcija ili ugrožava stabilnost korita potoka i ometa redovno održavanje potoka. Ovaj prostor mora ostati slobodan za prolaz i rad mehanizacije koja održava potok.
Kompleks poslovanja sa stanovanjem uz Bukovački put – delovi parcela u okviru kompleksa namenjenih poslovanju sa stanovanjem. Na ovim delovima parcela, kao i u nameni porodičnog stanovanja, nije moguća izgradnja objekata, jer se nalaze u zaštitnoj zoni potoka širine 5 m, neophodnih za inspekcionu stazu, koja je definisana tehničkim uslovima JVP Voda Vojvodine.
– Dinamika i tehnologija izvođenja radova na regulaciji Rokovog potoka, ne sme ugroziti stabilnost i funkcionalnost svih elemenata konstrukcije nadvožnjaka Petrovaradin. Radovi na uređenju rečnog korita se mogu planirati na način da su prethodno obezbeđeni uslovi za nesmetano odvijanje saobraćaja na putu – piše u projektu.
Obrađivač projekta je Javno preduzeće Urbanizam iz Novog Sada.
ekapija

Tagovi:

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare
Gost
Dragan
15.06.2023 03:46

I sta je pisac hteo da kaze?Sto ga vise zamutis glupavim izrazima to je nejasnije,bog vam dao bolju pamet da pre upotrebe jezika ukljucite mozak!

Povezane vesti