NAJZANIMLJIVIJI MUZEJI U SRBIJI: MUZEJ FIZIČKE KULTURE (OLIMPIJSKI MUZEJ)

Foto: PrtSc/Olimpijski muzej/Virtuelna tura

Muzej fizičke kulture, danas Olimpijski muzej, jedan je od najzanimljivijih i najstarijih muzeja u Srbiji. Nastao je 1948. godine i nalazi se u prestonici naše države, Beogradu.

Muzej fizičke kulture nastao je u sklopu Muzejske zbirke pri Državnom institutu za fiskulturu (DIF) 1948. godine. Od tada pa do do danas ovaj muzej predstavlja jedinstvenu reprezentaciju predmeta iz oblasti fizičke kulture, a kao takav predstavlja i najstariji muzej za fizičku kulturu i sport na prostoru bivše Republike Jugoslavije koji je poslužio kao primer kasnije osnovanim muzejima sporta u zemljama poput Hrvatske i Slovenije.

Osnivanje Muzeja fizičke kulture
Muzej fizičke kulture nastao je prvobitno kao Muzejska zbirka 1948. godine incijativom tada docenta Državnog instituta za fiskulturu Borivoja Bore Jovanovića. Cilj osnivanja Muzeja fizičke kulture bio je da se hronološki prikupe, sačuvaju i izlože predmeti iz oblasti fizičke kulture, navodeno je u stručnom članku „Muzej fizičke kulture Srbije Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu“ Slađane Mijatović.

U istom članku navodi se hronološki tok Muzeja koji je usledio nakon njegovog osnivanja, a koji će govoriti o radu i izazovima sa kojima se suočavao ovaj neobični Muzej. Naime, 1964. godine je zatraženo je izdavanje Enciklopedije fizičke kulture Jugoslavije. Poradi tog momenta, već naredne godine osniva se Savezna komisija za istoriju fizičke kulture koja je trebala da obavi sistematizaciju prikupljenih predmeta. Nakon dužih pokušaja da Komisija otpočne sa radom, ali i da se grupiše na druge komisije u različitim delovima zemlje, Enciklopedija je na izdavanje čekala na izdavanje više od deset godina, a nakon što je obavljena priprema Enciklopedija je izašla u nekoliko tomova. Pored toga radilo se i na drugim publikacijama u okviru istorije fizičke kulture.

Dalja istraživanja i angažovanja na ovom polju, pre svega profesora sa ovog fakulteta doprinelo je da nastane Muzej fizičke kulture od prvobitne nastale Muzejske zbirke iz istorije fizičke kulture.

Zvanično Muzej fizičke kulture osnovan je 1979. godine, a otvoren je za javnost u decembru iste godine pod nazivom Muzej fizičke kulture Srbije fakulteta za fizičko vaspitanje.

Muzej se nalazio u okiru nove zgrade Fakulteta za fizičko vaspitanje, a pri otvaranju Muzej je imao pet zasebnih odeljenja, da bi se kasnije proširilo na deset. Odeljenja su formirana kao celine za sebe, veoma zanimljive posetiocima poput Istorije fizičkog vaspitanja, Olimpijskih igara, Sportskih saveza, Arhiva i biblioteka itd.

Muzej fizičke kulture u 21. veku
Muzej fizičke kulture, danas Muzej sporta i olimpizma ili Olimpijski muzej, nalazi se kao kompleks na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Muzej je od skoro svog nastanka u potrazi za mestom koje će prostorno pružiti rešenje za ovu sportsku riznicu koja prezentuje nesvakidašnje eksponate i govori o istoriji srpskog sporta, takmičenja, ali i nastave fizičke kulture.

Muzej je 2007. godine bio smešten u Beton hali, ali je nakon tri godine morao da napusti ovaj prostor. Posle nekog vremena neizvesnosti i menjanja svoje sudbine, vratio se u svoje matično prebivalište.

Tokom 2008. godine, Muzej je preimenovan u Muzej sporta i olimpizma, odnosno Olimpijski muzej. Muzej poseduje sve zbirke iz 1947/48 godine pa nadalje, koje su skupljane za pređašnji Muzej fizičke kulture.

Jedan od na najznačajnijih i najzanimljivijih muzeja je deo evropske mreže univerzitetskih i akdemskih muzeja i zbirki, a svedoči o bogatoj sportskoj kulturi koja se i danas uočava među Srbima i o tome da je kao prvi takav muzej pokrenut na prostoru nekoliko balkanskih zemalja.

gradskeinfo

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti