Foto: Print screen / Urbanistički projekat / JP Urbanizam
Novi Sad bi trebalo da bude bogatiji za park koji će se nalaziti između Banijske ulice, Jovana Popovića i Ticanove u severozapadnom delu Telepa. Nalaziće se u okruženju stambenih zona u okviru prostora koji zauzima površinu od 4.937 m2.
Kako je navedeno u dokumentaciji koji je pripremilo JP Urbanizam, u okviru planiranih parkovskih površina planira se postavka mreže pešačkih staza, kao i popločani platoi za okupljanje korisnika prostora. Interesantan i privlačan detalj za okupljanje i boravak korisnika predstavlja upravo plato koji povezuje sadržaje u parku (dečije igralište, teretanu na otvorenom i sportski teren). U okviru platoa, predviđena je postavka česme i klupa za sedenje. U okviru centralnog platoa, planirano je “zeleno ostrvo” sa najdekorativnijom vegetacijom, koje predstavlja centralni motiv parka.
Planira se postavka kompletnog urbanog mobilijara (česme, kante, klupe, dekorativna i funkcionalna rasveta), kao i vodene površine (vodena ogledala i sl.). Obavezna je postavka i elemenata za igru dece, a u skladu sa prostornim mogućnostima moguće je planirati površine namenjene sportu i rekreaciji (teretana na otvorenom, manji sportski tereni i sl.)
U severnom i središnjem delu parkovski uređene površine je celina namenjena za igru i rekreaciju dece. Pored zip-lajn konstrukcije, predviđa se postavljanje elemenata za igru dece na otvorenom kao i prohodan livadski travnjak.
Basket teren u jugoistočnom delu prostora, pokriva se elastičnim zastorom, ograđuje ogradom adekvatne visine i po potrebi oprema teleskopskim montažno-demontažnim pomoćnim tribinama.
U okviru većih parkovskih površina moguća je postavka prostora za istrčavanje i igru kućnih ljubimaca, obezbeđenog sigurnosnom ogradom. Uz jugozapadnu granicu parkovski uređene površine, zatravljeni deo prostora namenjen istrčavanju pasa ograđuje se niskom transparentom ogradom sa jednim ulazom. Elementi za trening pasa postavljaju se u središte prostora.
Obavezno učešće zelenih površina je 80%, od čega 60% mora biti pod krošnjama visoke i srednje visoke vegetacije. Obavezna je postavka visoke vegetacije obodom parkovskih površina i uz pešačke staze, osim kada je reč o parkovskoj površini oko infrastrukturnog kompleksa, gde zbog ograničavajućih faktora nije moguće da drvoredi prate staze.
U okviru svih planiranih parkova neophodno je planirati sadnju i autohtonih i alohtonih vrsta, sa akcentom na autohtone sorte. Dekorativnom vegetacijom naglasiti ulaze i najatraktivnije delove parka.
Moguće je planirati dekorativne cvetne leje uz vodene površine ili neke druge delove parka koje posebno treba naglasiti.
Parkovski uređena površina koncipirana je kao park susedstva i namenjuje se prvenstveno stanarima okolnih stambenih blokova, svih starosnih kategorija. U prostoru se planiraju različiti sadržaji namenjeni rekreaciji i boravku na otvorenom.
Tematski različite parkovske celine razdvajaju se drvoredima.
Projektnim rešenjem stimuliše se veća sloboda kretanja, tj. korišćenje prostora i izvan parterno pokrivenih površina i neposredan kontakt sa prirodnim elementima.
Parking prostor namenjen posetiocima parkovski uređene površine predviđen je u okvirima regulacija okolnih ulica.
Planira se više ulaza u park, kako bi se obezbedio lakši pristup i veća dostupnost svim korisnicima.
Postojeće stanje
Prostor je delimično realizovan. ali ne prema prostornim parametrima koje je definisao raniji Urbanistički projekat.
Elementi urbanog mobilijara i opreme raspoređeni su sporadično u različitim delovima prostora.
Parkovske šetne staze ne postoje.
Rasvetna tela u okviru same zelene površine nisu realizovana, a potreba za veštačkim izvorom svetlosti nedomešćuje se rasvetom instaliranom unutar regulacija okolnih ulica.
Posađene su školovane sadnice u krivolinijskim pravcima.
Prostor se u najvećoj meri koristi kao prohodan livadski travnjak.
U jugozapadnom delu prostora, ograđena površina koja je delimično izvan granica urbanističkog projekta, koristi se kao istrčavalište za pse. U severnom delu prostora, postavljene su površine sa elementima za igru dece (klackalice,
tobogani, različite sprave za penjanje, zip-lajn). U južnom delu prostora postavljeno je nekoliko sprava za vežbanje na otvorenom, kao i basket teren koji je manjih dimenzija nego što to propisi za konkretan sport nalažu.
U prostoru su se, iako je nastao u fazama i neplanski, zonirale površine namenjene različitim starosnim grupacijama.
eKapija.rs
1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
SNS Uzivo
21/11/2022 12:41

Ako Telep dobije park, ja cu pojesti svoju diplomu, i osnovnu i majster, dr jos nemam…