Više književnih programa, jačanje i povećanje kapaciteta novosadske književne scene, prevod publikacija novosadskih autora, u dvojezičnim i antologijskim izdanjima cilj je javnog Konkursa iz oblasti izdavaštva i prevodilaštva koji je od danas, 5. marta, otvoren u okviru projekta “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.

Predmet javnog konkursa je izdavačka i prevodilačka delatnost, sa posebnim akcentom na izdanja – knjige, časopise i druge publikacije, na teritoriji Novog Sada i Zone 021 (Sremski Karlovci, Irig i Beočin).

Aplikanti mogu konkurisati za sufinansiranje:

  • autorskih prava za knjige i časopise
  • troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškova originalnih tekstova, prevoda i slično)
  • troškova štampe (knjiga, časopisa, bukleta, pratećeg i promotivnog materijala)

Na konkursu mogu učestvovati:

  • naučno – obrazovne ustanove i ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora
  • druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i izdavaštva, sa  sedištem u Novom Sadu i tzv. Zoni 021

Projekti sa kojima se aplicira na konkurs moraju biti u skladu sa programskim konceptom i umetničkom vizijom “Za nove mostove” projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.

 Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 5.4.2020. godine.

Aplikant može dostaviti najviše 3 predloga projekta.

Detaljne informacije o konkursu, načinu prijavljivanja i formulare za prijavu možete pronaći na linku:http://novisad2021.rs/javni-konkurs-izdavastvo-prevodilastvo/

 Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u Finansijskom planu Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Iznos pojedinačnog granta po aplikantu iznosi maksimalno do 700.000,00 dinara.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments