Претрага
Претрага
Close this search box.

NOVI SAD – PRESTONICA SOCIJALNE ZAŠTITE SRBIJE: DUGA LISTA USLUGA KOJIMA GRAD OLAKŠAVA ŽIVOT NAJUGROŽENIJIM NOVOSAĐANIMA

Foto: Gradske info

Novi Sad nosi titulu lidera u oblasti socijalne zaštite u Srbiji, a po mnogo čemu i u regionu, a vrste, broj i obim socijalnih usluga u Novom Sadu služe kao primer dobre prakse, zbog čega je sve više onih koji se iz ovog razloga doseljavaju u Srpsku Atinu.

Međutim, Grad ovde nije stao, već je naprotiv i za tekuću godinu obezbedio sredstva za još veći obim prava i usluga, saznali smo u razgovoru sa Danijelom Kostić, članicom Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci.

Tako su subvencije za roditelje dece koja pohađaju privatne vrtiće, u zavisnosti od uzrasta dece, povećane sa 10.000 na 13.000 i sa 13.000 na 16.000 dinara. Povećan je i broj korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu troškova personalne asistencije, duplirana je jednokratna pomoć penzionerima sa najnižim primanjima i sada iznosi 20.000,00 dinara za 7.500 najsiromašnijih penzionera a po prvi put olakšice će imati i kategorija boraca koji će imati umanjenje komunalnih usluga „Informatike“ za 20 odsto, u skladu sa Skupštinkom odlukom.

„Novi Sad nastavlja i sa merama pro-natalitene politike, obezbeđivanjem sredstava za naknadu dela troškova za vantelesnu oplodnju u pojedinačnim iznosima do 320.000 dinara, a na prvom mestu smo i po izdatim rešenjima za subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine u iznosima od 20.000 evra, a izdvojeno je i 30 miliona dinara za pomoć u lečenju retkih bolesti koje izdvajamo za Ministarstvo zdravlja“, rekla je Danijela Kostić za naš portal.

Sve usluge socijalne zaštite koje grad pruža mogu se razvrstati u tri grupe.

Foto: Gradske info

U prvu grupu ovih usluga spadaju dnevne usluge u zajednici kao što su dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i omladinu sa invaliditetom, dnevni boravak za decu i mlade iz porodica u riziku, dnevni boravak za odrasle i starije korisnike, dnevni boravak za decu predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju, usluga pomoć u kući, svratištezadecuulice i dr.

U razgovoru sa članicom Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci saznali smo da Grad obezbeđuje sredstva i za usluge podrške za samostalanživot kakve su stanovanje uz podršku, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja u stanovima kojima raspolaže Grad i male kućne zajednice.

„Tu su i usluge smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu, smeštaj za decu i mlade bez adekvatnog roditeljskog staranja, žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i trgovine ljudima („Sigurna dečija kuća“), prihvazilište za decu, mlade i odrasle žrtve nasilja u porodici („Sigurna ženska kuća“), prihvatilište za odrasla i stara lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake, prenoćište za beskućnike i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju, koje se realizuje preko Gerontološkog centra Novi Sad i Centra za socijalni rad Grada Novog Sada“, navodi Danijela Kostić.

Foto: Grad Novi Sad (Danijela Kostić)

U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije realizuju se i programi stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica i povratnika iz inostransva, i njihovog ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti.

„Do danas podeljeno je više od 550 stanova i 40 kuća na teritoriji Grada Novog Sada, a svake godine se interno raseljenim licima i izbeglicama obezbeđuju paketi sa ogrevom i hranom“, istakla je za naš portal članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci.

Osim navedenih, iz gradskog budžeta se finansiraju i savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, koje se pružaju u ustanovama socijalne zaštite u Novom Sadu.

„Vredno je napomenuti i vrste meterijalne podrške koju omogućava Grad Novi Sad koje se isplaćuju kao jednokratne novčane pomoći, mesečne pomoći, pomoć za opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, interventne jednokratne pomoći, novčanu pomoć socijalno ugroženim porodicama za decu u osnovnoj školi, kao i naknade troškova za uslugu ličnog pratioca deteta i uslugu personalne asistencije“, kaže za naš portal Danijela Kostić.

U skladu sa drugim aktima Skupštine Grada i Gradskog veća, obezbeđuju se i pravo na korišćenje parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom, oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga – za socijalno ugrožena lica, ratne vojne invalide, porodice palih boraca i penzionere, a od ove godine i za kategoriju boraca. Takođe Grad Sad finasira i više programa gradske organizacije Crvenog krsta.

Neki od brojnih finansiranih programa su: Kuhinja za socijalno ugrožena lica, Podela pomoći za direktno ublažavanje siromaštva i drugi vidovi pomoći socijalno ugroženim građanima, Programi i aktivnosti za pomoć deci i mladima u stanju socijalne potrebe, Programi i aktivnosti za stare, Servis za dodatnu socijalnu podršku od najranijeg uzrasta detetu i učeniku, Servis za prevoz dece i omladine sa smetnjama u razvoju sa asistencijom, Učenje na daljinu – organizovanje podrške deci u slučaju dužeg bolničkog ili kućnog lečenja i još mnoge druge.

Kada se navedenom dodaju i programi udruženja za realiizaciju programa od interesa za Grad koja se finasiraju putem javnog konkursa, jasno je zbog čega Novi Sad smatraju prestonicom socijalne zaštite Srbije.

gradskeinfo.rs

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti