ilustracija

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova na teritoriji cele zemlje, stoji na sajtu ministarstva.

U Novom Sadu se traži 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad – teritorija grada Novog Sada.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju
je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
4) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu
unutrašnjih poslova;
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“
kategorije;
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta
kandidata. Konkurs traje do 25. maja.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments