Foto: Beta

Poreska uprava Srbije objavila je ranije danas kalendar svih poreskih obaveza za februar. Inače, rok za prve obaveze ističe 6. februara do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa kao i izveštaje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.

Samo četiri dana kasnije 10. februara ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec i poreza na dodatu vrednost (PDV) za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Rok za izmirivanje najviše obaveza ističe 17. februara, pa je do tada neophodno platiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti, doprinose na prihode od obavljanja samostalne delatnosti, za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Takođe i za doprinose za samostalne umetnike i poljoprivrednike za prvi kvartal ove godine.

Do 17. februara bi trebalo podneti prijave za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2023. godinu za samostalne umetnike, zatim podneti poreske prijave i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, kao i PDV za prethodni mesec, te podneti obrazac PID PDV 1 za januar ako je u ovom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo.

Istog datuma ističe i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, akcize za drugu polovinu prethodnog meseca, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec kao i podnošenje prijave o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Poslednji dan u mesecu, 28. februar rok je do koga je neophodno platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2023. godine i platiti akcizu za prvu polovinu meseca.

Espreso

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments