Foto: Wikipedia

Ledinci i Stari Ledinci su novosadska naselja, smeštena na desoj obali Dunava, između Sremske Kamenice i Beočina. Na javnom uvidu je Konceptualni okvir plana generalne regulacije ovih mesta, a odnosi se na površinu od gotovo 1.862 ha.

Ovaj prostor deli se na atar i građevinsko područje.

U prostoru atara planirano je da se izmesti asfaltna baza i drobilica kamena, koja se trenutno nalazi izmešu Dunava i puta za Beočin. U planu je i zeleni koridor – zelena staza, na bivšoj trasi železničke pruge Beočin – Petrovaradin, u dužini od približno 17 km. Ovde se posebno planira afirmacija biciklističkog saobraćaja.

Foto: Wikipedia

Građevinsko područje namenjeno je dodatnoj izgradnji porodičnih zgrada, na površini od 36 ha, prvenstveno u Ledincima. Starim Ledincima nedostaju područna osnovna škola, zdravstvena stanica i kulturni centar.

Specifične prirodne karakteristike lokacije usmeravaju razvoj ovih naseljenih mesta u izrazito rezidencijalne, sa velikim potencijalima za razvoj turizma. Deo prostora uz obalu Dunava pretežno će se razvijati kao turističko-rekreativno područje, dok će se u okviru građevinskih područja, naročuto u Starim Ledincima, planski favorizovati razvoj lokalnih turističkih sadržaja kako bi se približilo i olakšalo korišćenje prirodnih bogatstava NP Fruška gora.

Razvoj privrednih delatnosti pretežno se usmerava na zone uz značajne saobraćajnice, odnosno uz put za Beočin i na prostor ulazne zone u Ledince.

Zadržava se plan rekultivacije kamenoloma i uređenja u turističke svrhe.

Uslovi za rast zaposlenosti postoje u svim oblastima privrede. Namena stanovanja u kojoj će se stimulisati veće učešće poslovanja predviđa se na ulazom pravcu sa puta Novi Sad – Beočin ka Starim Ledincima, uz zadržavanje manjih privrednih pogona i rasadnika.

U naseljima će se predvideti i prostor za nove komplekse predškolskih ustanova, osnovnih škola, zdravstvenu stanicu i multifunkcionalni prostor za sadržaje iz oblasti kulture.

U planu su i novi pokriveni i otvoreni sportski tereni i uređeni prostori za rekreaciju. U zapadnom delu atara , uz Stare Ledince, planira se sportsko-rekreativni kompleks, dok se u zoni priobalja planiraju veće turističko-rekreativne površine.

Donošenjem ovog plana očekuje se povećanje komfora stanovanja u ova dva naselja, ali i privredni razvoj i ekonomsko jačanje stanovnika, navedeno je u dokumentaciji.

eKapija.rs

 

1 Comment
najstariji
najnoviji najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments
Njanja
17/01/2023 15:04

Odličan projekat od velikog značaja za stanovnike.