Foto: Renata Prusina

Dana 01.02.2022. godine raspisan je javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje opštine Ruma.

Ukupna površina koja je u ponudi za zakup je 540 hektara. Period zakupa za jedinice javnih nadmetanja 119, 193, 206, 380, 388, 403, 434 i 475 je 15 godina, dok su ostale jedinice javnih nadmetanja oglašene na period od godinu dana.

Prijavljivanje se vrši isključivo elektronski, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, putem računara ili mobilnih uređaja. U aplikaciji su dostupne sve informacije o parcelama koje su u ponudi za zakup, uključujući i geografski prikaz na satelitskim podlogama, što zainteresovanim ponuđačima omogućava da utvrde tačan položaj, izgled i lokaciju zemljišta na terenu. Detaljno korisničko i video uputstvo za korišćenje aplikacije dostupno je na sajtu Uprave.

S obzirom na to da je u pitanju prvi krug nadmetanja,  pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

  • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
  • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
  • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Rok za prijavu je 09.02.2022. godine. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste najpovoljnijih ponuđača zakazano je za 24.02.2022. u 10 časova.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments