Foto: Aleksandra Korom (RTV)

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava građane da danas počinju pripremni radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže i priključaka na Limanu 2, kao nastavak realizacije Relevantnog Aneksa br. 70, u okviru Projekta „Čista Srbija“.

Radovima će biti obuhvaćen prostor ograničen Bulevarom cara Lazara, Bulevarom oslobođenja, Bulevarom despota Stefana i Fruškogorskom ulicom. Predmetni radovi obuhvataju rekonstrukciju dotrajale primarne i sekundarne kanalizacione mreže, kao i postojećih kanalizacionih kućnih priključaka ukupne dužine 8.934 m. Lokacija početka radova je Ravanička ulica, gde će se započeti raskopavanje u ponedeljak, 14. novembra. Regulisanje saobraćaja i zatvaranje ulica pratiće dinamiku izvođenja radova, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni.

Radovi se izvode u skladu sa izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom, važećim odobrenjima za izvođenje radova i svim neophodnim saglasnostima koji prate ovu vrstu radova. Radovi će trajati do kraja jula 2023. godine.

Zaključkom Gradskog veća Grada Novog Sada broj: 352-1/2021-222-8-3-II od 30. novembra 2021. godine, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad zaduženo je da u ime i za račun Grada Novog Sada, kao Investitor, preduzme sve mere i aktivnosti na realizaciji predmetnog projekta.

Finansijer Projekta „Čista Srbija“ je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, koje je izvršilo izbor izvođača za predmetne radove kao i izbor Nadzora nad izvođenjem radova.

Izvođač radova je „China Road and Bridge Corporation“ ili skraćeno „CRBC Serbia OGRANAK BEOGRAD“ Beograd, sa svojim podizvođačima, u skladu sa Projektom „Čista Srbija“.

Nadzor nad izvođenjem radova u ime Investitora i Finansijera je „EPTISA“ Beograd.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ mole sugrađane za razumevanje i strpljenje jer je ovo izuzetno značajan projekat iz razloga što se nakon 50 godina počinje sa radovima na zameni dotrajale kanalizacione mreže.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments