Pokrajinski budžet biće uvećan za 6,2 milijardi dinara: Rekordnih 122,9 milijardi u pokrajinskoj kasi

Foto: Vojvodina uživo
Na 25. sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koja će se održati u utorak 29. avgusta, prva i najvažnija tačka dnevnog reda biće Predlog rebalansa budžeta APV za 2023. godinu. Povećan priliv sredstava od poreza na dobit koji plaćaju pravna lica rezultirao je većim obimom sredstava u pokrajinskom budžetu i potrebi da se za relativno kratko vreme pristupi drugom rebalansu budžeta.

Kako se navodi u Obrazloženju Predloga rebalansa, Agencija za privredne registre objavila je podatke iz preliminarne zbirne obrade finansijskih izveštaja za 2022. godinu, a na bazi kojih je evidentan znatan rast profitabilnosti privrednih subjekata čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine. U skladu sa tim, revidirana je procena ostvarenja prihoda iz ovog poreskog oblika u iznosu znatno većem od onoga koji je planiran aktuelnim budžetom.

U odnosu na početni budžet APV za 2023. godinu, pokrajinski budžet povećan je za 13%. Sa dodatnim prilivom od 6,2 milijardi dinara, budžet Autonomne pokrajine Vojvodine nakon rebalansa iznosiće čak 122,9 milijardi dinara.

Prioriteti u rasporedu povećanog obima sredstava prilikom izrade rebalansa pokrajinskog budžeta bili su sledeći:

Foto: nsuzivo.rs

– ulaganja u razvoj;

-obezbeđivanje odgovora za saniranje posledica vremenskih nepogoda koje su u julu zadesile više mesta u Vojvodini;

-obezbeđivanje finansijske sigurnosti većim rezervisanjem, a radi omogućavanja intervencija i dovoljnog nivoa fleksibilnosti budžeta (interventna sredstva budžetskih i robnih rezervi).

Kapitalni deo budžeta, koji je vezan za investicije i ima razvojni karakter, predloženim rebalansom iznosi 45,5 milijardi dinara, i povećan je za 4,3 milijarde u odnosu na aktuelni budžet.

Uvidom u Predlog rebalansa budžeta, uočljivo je da je za zdravstvo planirano dodatnih 1,65 milijardi dinara. Dodatna sredstva biće opredeljena za: opremanje Kamenice 3 s PET centrom, nabavku medicinske i nemedicinske opreme za Kliniku za kardiovaskularnu hirurgiju, magnetne rezonance za Opštu bolnicu u Subotici, a povećana su i kapitalna ulaganja u razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Iznos od 500 miliona dinara biće doznačen gradovima i opštinama za saniranje posledica nevremena koje je pogodilo više mesta u APV u julu mesecu. U skladu sa tim, Gradu Novom Sadu, koji je pretrpeo najveću štetu, biće dodeljeno 250 miliona dinara. Opštini Bačka Palanka dodeliće se 100 miliona dinara. Po 50 miliona dinara pomoći izdvojiće se za Sremsku Mitrovicu, Šid i Rumu.

Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine opredeljeno je 100 miliona dinara za nabavku građevinskog materijala i agregata za struju za hitnu nabavku u uslovima vanrednih situacija.

U oblasti poljoprivrede i vodoprivrede izdvojeno je dodatnih 450 miliona dinara za uređenje i održavanje kanalske mreže hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav, povećanje kapaciteta za navodnjavanje i za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta.

U oblasti privrede izdvojena su veća sredstva, i to za: nabavku nove opreme, Garanicijski fond, jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća, socijalno preduzetništvo i poslovne inkubatore.

U oblasti saobraćaja biće podržana izrada projektno-tehničke dokumentacije za saobraćajnu infrastrukturu, s ciljem povećanja bezbednosti na putevima. Nova sredstva planirana su i za projektovanje i uređenje zona škola i zona usporenog saobraćaja, za rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture, pešačkih i biciklističkih staza, kao i za formiranje katastra puteva drugog reda.

U oblasti socijalne zaštite izdvojiće se dodatnih 405 miliona dinara za modernizaciju infrastrukture i unapređenje programa usluga koje pružaju ustanove socijalne zaštite.

Za razvoj turizma kroz subvencije preduzećima, obezbeđeno je dodatnih 195 miliona dinara. Za sanaciju, rekonstrukciju i opremanje Informacionog centra na Iriškom vencu obezbediće se oko 170 miliona dinara.

U oblasti sporta se nastavljaju ulaganja u opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara. Pored toga, sredstva će biti usmerena i za projekte razvoja sporta i sportskih klubova koji se takmiče u najvišim sportskim rangovima, kao i za projekte omladinske politike. Za ovu oblast ukupno je planirano dodatnih 170 miliona dinara.

U oblasti kulture i zaštite kulturnog nasleđa biće finansirani radovi na hidroizolaciji i klimatizaciji Arhiva Vojvodine, kao i završetak radova na potkovičastoj kuli Vršačke kule. Pored toga, novac u budžetu je obezbećen za obnovu krova i fasade na objektu Srpske pravoslavne crkve u Loku, kao i krova na crkvi Svetog Luke u Kupinovu.

Za podršku ustanovama visokog obrazovanja i studentskog standarda, biće obezbeđena dodatna sredstva. Takođe, sredstva će se izdvojiti i za unapređenje bezbednosti učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ovim rebalansom biće obuhvaćena i sredstva usmerena na saniranje štete, koja je tokom nevremena nastala na objektima visokoobrazovnih ustanova. Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu biće usmereno 14,4 miliona dinara, Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici osam miliona dinara. Za saniranje štete na objektu Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu planirano je 4,7 miliona dinara.

Gradske info

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti