Претрага
Претрага
Close this search box.

PORESKI KALENDAR: Obaveze koje vas očekuju u januaru

Foto: Grad Novi Sad

Poreska uprava Srbije objavila je kalendar sa rokovima za izmirenje obaveza tokom januara, a prema njemu prvi rok ističe 5. janauara do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu i izveštaje o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uplati sredstava.

Sledeći rok je 10. januar, do kada se podnosi poreska prijava i plaća porez na premije neživotnih osiguranja kao i porez na dodatu vrednost (PDV) za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o PDV.

Ovog 16. januara ističe rok za izmirenje najvećeg broja obaveza i to za plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti, plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal prošle godine, plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec, te doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za prethodni mesec.

Takođe i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec, podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar ako je tada ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo, te podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2022. godine.

Isti rok važi i za podnošenje obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik tada ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo, kao i za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec te za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec i akcize za drugu polovinu meseca.

Takođe 16. januara ističe rok za podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2023. godini, zatim poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, kao i poreske prijave i plaćanje akcize na struju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Konačno, 31. janaur je krajnji rok za podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini, za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2022. godine, zatim za plaćanje akcize za prvu polovinu meseca te za dostavu popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na kraju 2022. godine.

Tanjug

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti

Претрага