Predavanje “Bioetika i Medicina” na Filozofskom fakultetu

       

Predavanje pod nazivom “Bioetika i Medicina“ prof. dr Sandre Radenović biće održano sutra, 18. aprila sa početkom u 17 časova u kino sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane, a moderiraće ga sociološkinja Marina Nedeljković. Organizuje ga Novosadski sociološki klub uz podršku Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Srpskog sociološkog društva.

Biografija prof. dr Sandre Radenović

Sandra Radenović, doktor socioloških nauka (Beogradu) je vanredni profesor Katedre društveno-humanističkih nauka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja BU. Sandra Radenović je odbranila doktorsku tezu pod nazivom “Odnos lekar – pacijent u paradigmi integrativne bioetike“ 2011. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta BU. Godine 2007. je odbranila magistarski rad pod nazivom “Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobraskih promena (2001-2006)“ na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta BU. Autorka je brojnih radova i knjiga: “Oblici rasizma u Srbiji nakon petooktobarskih promena (2001-2006)“, Akademska misao, Beograd (Radenović, Sandra S., 2008); “Bioetika i medicina-Odnos lekar-pacijent u paradigmi integrativne bioetike“, Akademska knjiga, Novi Sad (Radenovic, Sandra, 2012); “Sport i društvo –  Sociologija sa sociologijom sporta. Sociologija sporta“, Fakultet sporta i fizičkogvaspitanja BU, (Radenović, Sandra, 2014, 2017), “Život kroz sport“ (koautorstvu sa Miroslavom Nešićem, Prosveta, 2016).

Sandra Radenović je učesnica mnogih međunarodnih konferencija i simpozijuma. Od 2009. godine je član Organizacionog odbora Lošinjskih dana bioetike. Član je uredništva časopisa JAHR, Evropskog časopisa za bioetiku, član je uredništva Sport in Society (Routledge, Taylor and Francis Group).

Sandra Radenović je potpredsednik Bioetičkog društva Srbije i jedan od njegovih osnivača. Član je Međunarodnog foruma nastavnika (IFT) Uneskove katedre za bioetiku.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: