Foto: www.uns.ac.rs

Pokrajinska vlada je danas, 05. februara utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi novog Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine za period od 2021. do 2035. godine.

Važeći Regionalni prostorni plan APV donet je za period od 2011. do 2020. godine, čime njegov vremenski okvir ističe ove godine. Izrada novog plana za područje AP Vojvodine koordinisana je sa aktivnostima na izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine. Time će Regionalni prostorni plan dati rešenja za dugoročne osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora AP Vojvodine usaglašena sa novim republičkim prostornim planom.

Uporedo sa izradom Regionalnog prostornog plana biće izrađena i strateška procena njegovog uticaja na životnu sredinu.

Na sednici je utvrđen tekst Sporazuma o saradnji Pokrajinske vlade sa Vladom Republike Srpske na realizaciji zajedničkih projekata u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti, posebno u pravcu njihove internacionalizacije, digitalizacije i povezivanja sa inovativnim rešenjima u privredi.

Dokumentom je predviđena saradnja Univerziteta u Novom Sadu, čiji je osnivač AP Vojvodina, sa univerzitetima Republike Srpske – Univerzitetom u Banjoj Luci i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, s akcentom na zajedničkom proporcionalnom učešću istraživačkih timova, sastavljenih od istaknutih naučnika, saradnika i studenata partnerskih institucija.

Danas je doneto i rešenje da se Eparhiji sremskoj u Sremskim Кarlovcima usmeri 2,8 miliona dinara za uređenje Svečane sale Patrijaršijskog dvora u Sremskim Кarlovcima povodom obeležavanja jubileja – 100 godina od ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments