Promocija knjige i tribina u KCNS

       

Tribina “Svetosavlje – nacionalizam ili duhovni pogled na svet“ biće održana danas, 21. marta u 19 časova, u klubu “Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada.

Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar.

Na tribini će biti reči o najznačajnijoj ličnosti srpske istorije. Zbog sudbonosne uloge tokom borbe za određivanje srpskog narodnog puta, opredeljenja ka autentičnom stremljenju srpskog naroda (duhovnim vezivanjem za ortodoksno hrišćanstvo), pronalaženju njegovog identiteta i smisla – istorijskog, ali i nadistorijskog, Sveti Sava je često predmet sporenja i nerazumevanja i među samim Srbima, a naročito  strancima koji njegovo učenje i doživljaj sveta karakterišu, najčešće tendenciozno i zlonamerno, kao osnovu za sve srpske nacionalizme.

Nacionalizam je reč i shvatanje modernog čoveka. Njegovo značenje je dobilo konačni oblik u Francuskoj buržoaskoj revoluciji kao izraz francuskog građanstva suprotstavljen plemstvu i sveštenstvu. Kasnije se on širio po celoj Evropi imajući uglavnom pozitivnu konotaciju. No, svedoci smo da je moderna istorija kod nekih naroda iznedrila pokrete koji su sopstvenu naciju postavili iznad ostalih, kojima je nacija postala moderni idol kom smo se klanjali, čime su izazvali globalne haose priklanjajući milionske žrtve idolu “superiorne” nacije. To je jedan od razloga (uz motive korporativnog sveta i globalističke ideologije koji su druge prirode) zašto moderni svet često tretira nacionalni izraz kao ekstremizam.

Koliko, i da li uopšte Svetosavlje ima veze sa modernim nacionalizmima, što se često ovom pogledu na svet učitava kao prvorodni greh, a sve u cilju zlonamernog optuživanja srpskog naroda za savremena zbivanja na prostorima Zapadnog Balkana, biće obrađeno na tribini. Koliko je svetosavlje pre svega duhovni pogled na svet, koji ne isključuje i svetovnost (duhovno ne negira već prevazilazi svetovno, a samo vulgaran i manihejski doživljaj duhovnog može da pretpostavlja i tvrdi kako duhovno i svetovno jedno drugo isključuju) nešto je što će takođe biti apostrofirano i obrađeno na tribini.

Promocija knjige Ervena Živena “Zapadni zid nije pao” održaće se danas, 21. marta u klubu “Tribina mladih”, s početkom u 17 i 30 časova. Na promociji će govoriti prof. dr Nenad Krstić i prof. dr Ljubiša Despotović.

Erve Živen (Herve Juvin) je istaknuti francuski intelektualac, hroničar lista Le Mond, esejista, pisac, kao i ugledni francuski poznavalac širokog korpusa tema iz ekonomije i ekologije. Objavio je 15 knjiga koje imaju naglašen geopolitički sadržaj. Njegova knjiga “Zapadni zid nije pao” doživela je ogroman uspeh i prevedena je na sve svetske jezike. Drži konferencije na najuglednijim svetskim univerzitetima, od Pekinga, preko Moskve, Pariza i Londona, pa sve do Bostona i Njujorka (Harvard, Kolumbija). Uz pomenuto, istaknuti je antiglobalista, patriota, suverenista. Bio je blizak saradnik poznatog francuskog političara (predsednik francuske Vlade) i intelektualca Rejmona Bara. Radi kao konsultant kineske Vlade za ekologiju.

Njegova poslednja knjiga “Francuska – politički trenutak“ postala je “Sveto pismo“ svih francuskih suverenista i čuvara francuskog identiteta. Jedan je od glavnih “aduta“, kao nezavisni intelektualac, NO (Nacionalnog okupljanja) na predstojećim parlamentarnim izborima budući da je peti na listi kandidata za EP.

Autor: nsuzivo.rs

Komentari: