U četvrtak, 22. novembra u 18 časova u Galeriji Matice srpske  održaće se promocija knjige Romanovi i Srbi: recepcija slike ruskih vladara u umetnosti XVIII veka, autora prof. dr Vladimira Simića, koju su zajednički objavile Matica srpska i Galerija Matice srpske.

Studija je objavljena u okviru edicije “Umetnost i istorija” koju je Galerija Matice srpske pokrenula tokom 2016. godine s ciljem da kroz nju ukaže na veze istorijskih i društvenih prilika s jedne i umetnosti s druge strane.

Na promociji će pozdravnu reč uputiti dr Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske, dok će o knjizi govoriti dr Miroslava Kostić, viši naučni saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Đorđe Đurić, generalni sekretar Matice srpske i autor prof. dr Vladimir Simić.

Studija Romanovi i Srbi: recepcija slike ruskih vladara u umetnosti XVIII veka bavi se analizom ruskih vladarskih propagandnih programa na odabranim delima i njihovoj recepciji kod pravoslavnih Srba tokom XVIII veka. Koristeći obilje arhivske, dokumentarne i umetničke građe, autor teži da rekonstruiše kulturnu pozadinu na kojoj su se smestile slike ruskih vladara u srpskoj sredini, te ova studija upotpunjava razumevanje naše nacionalne istorije.

U skladu s jačinom uticaja i na osnovu sačuvanog umetničkog i dokumentarnog materijala, predstavljena su tri vladara kroz analize njihovih likovno-umetničkih predstava i njihovu recepciju u srpskoj sredini: car Petar I Veliki, najznačajnija ličnost epohe koji je pokrenuo sveobuhvatne reforme ruskog društva, koje su trasirale njegov dalji razvoj; carica Katarina II kao nastavljač Petrovog kursa i vladarka koja je obeležila drugu polovinu veka, i ruska princeza i ugarska palatina Aleksandra Pavlovna, koja će postati svojevrstan simbol slobode za Srbe u Ugarskoj krajem XVIII veka. Na ovakav način koncipirana i utemeljena na čvrstim metodološkim načelima studija Romanovi i Srbi: recepcija slike ruskih vladara u umetnosti XVIII veka predstavlja značajan doprinos i izuzetno vredan pomak u poznavanju i proučavanju srpsko-ruskih kulturnih veza tokom XVIII veka.

Dr Vladimir Simić je vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se proučavanjem istorije srpske umetnosti i kulture novog veka. Sekretar je Odeljenja za likovne umetnosti Matice srpske. Autor je naučne monografije Za ljubav otadžbine: patriote i patriotizmi u srpskoj kulturi XVIII veka u Habzburškoj monarhiji (2012) i kourednik nekoliko publikacija: Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450‒1800 (2011), Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII‒XXI veka (2016), Arsenije Teodorović i srpska crkva u Budimu (2017).

Autor: nsuzivo.rs

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments