Foto: KCNS/RTV

Na osnovu Pravilnika o Godišnjim nagradama Kulturnog centra Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Kulturni centar Vojvodine raspisuje konkurs za dodelu četiri godišnje nagrade za stvaralačke rezultate u kulturi i umetnosti i unapređivanju kulturnog života, uvažavajući sve posebnosti Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” dodeljuje sledeće nagrade:

Iskre kulture – dodeljuje se za savremeno stvaralaštvo mladom autoru do 35 godina. Delatnosti (kulturnog stvaralaštva); književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); muzika (stvaralaštvo, inerpretacije); likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosi i arhitektura; scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples); kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo; umetnička fotografija; digitalno stvaralaštvo i multimedija.

Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost, dodeljuje se pojedincu u oblasti očuvanja i razvijanja višejezičnosti i kulturne baštine nacionalnih zajednica koje tradicionalno žive u AP Vojvodini i doprinose međusobnom uvažavanju i upoznavanju različitih jezika, kultura u Vojvodini.

Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasleđa, dodaljuje se za doprinos pojedincu u istraživanju, zaštiti i korišćenju duhovne i materijalne kulturne baštine u AP Vojvodini.

Medalja kulture za životno delo, tj. za ukupno stvaralaštvo/rad, dodeljuje se pojedincu za dugogodišnje kontinuirano umetničko stvaralaštvo, koje je obeležilo vreme u kom je nastajalo, predstavljajući trajno kulturno dobro AP Vojvodine.

Nagrada se sastoji od umetničkog predmeta i novčanog iznosa.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2020. godine.

Mole se predlagači da obrazložene i dokumentovane predloge za neku od pomenutih nagrada, kao i uredno popunjen Prijavni list dostave na adresu: Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Vojvode Putnika 2, 21101 Novi Sad, s naznakom: “Za Godišnje nagrade Kulturnog centra Vojvodine “Miloš Crnjanski”, navodi se u saopštenju Kulturnog centra.

Prijavni list za konkurs za dodelu Godišnjih nagrada Kulturnog centra Vojvodine “Miloš Crnjanski” za 2020. godinu možete preuzeti na www.kcvmc.rs Za sve informacije možete ih kontaktirati putem telefona 021/4754-128, 021/4754-148 i imejl adrese: office@zkv.rs.

Izvor: RTV

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments