Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Opštinska uprava u Sremskim Karlovcima raspisala je konkurs za finansiranje dela troškova prevoza studenata sa prebivalištem na teritoriji opštine.

Rok za prijavu i dostavljanje dokumentacije je 23. septembar. Pravo da se prijave imaju studenti koji imaju do 26 godina i studiraju na teret budžeta, i to na fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina, ali na smeru koji nema budžetskih mesta.

Od dokumentacije neophodno je da kandidati dostave popunjen obrazac zahteva, uverenje ili potvrdu o redovnom upisu u školsku 2022/2023. godinu, te fotokopiju lične karte i indeksa.

Ukoliko je podnosilac prijave iz porodice sa troje i više dece, potrebno je da dostavi potvrde o redovnom školovanju i fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu. U slučaju da ne dostavi fotokopiju lične karte i izvode iz matične knjige rođenih za decu, Opštinska uprava će ih pribaviti po službenoj dužnosti.

Opština će za studente snositi 25 odsto iznosa cene pretplatne mesečne karte. Za porodice sa troje i više dece učenika ili studenata lokalna samouprava će plaćati pun iznos karte za treće dete, pod uslovom da su sva deca redovni učenici ili studenti i da zbog školovanja svakodnevno putuju u srednje škole ili fakultete.

Prijave se podnose neposredno Opštinskoj upravi, u prijemnoj kancelariji (pisarnici) ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, 21205 Sremski Karlovci, sa naznakom „za regresiranje putnih troškova studenata“.

Za dodatne informacije treba se obratiti Odeljenju za društvene delatnosti, kancelarije 22 i 24, ili na brojeve telefona 021/685 3015 i 021/685 3007. Obrasci i informacije o konkursu mogu se naći i na sajtu opštine www.sremskikarlovci.rs.

 

Dnevnik.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments