Skupština grada održala sednicu o SPENS-u

       

Na sednici Saveta za budžet i finansije održanoj juče, 19. februara, razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Кako je na sednici obrazloženo, Planom poslovne i finansijske konsolidacije JP 2Sportski i poslovni centar Vojvodina“, kao jedna od mera finansijske konsolidacije preduzeća, predviđena je konverzija potraživanja Grada Novog Sada u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina“.

Predlogom odluke, a u cilju stabilizacije finansijske pozicije i omogućavanja nesmetanog poslovanja JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina“, Skupština Grada Novog Sada je saglasna da se, potraživanje Grada Novog Sada, javnog preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, prema JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina“, utvrđena na dan 31. decembar 2018. godine sa obračunatom kamatom, konvertuju u trajni ulog Grada Novog Sada u kapital JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u skladu sa merama predviđenim Planom poslovne i finansijske konsolidacije ovog javnog preduzeća.

Takođe, kako je dalje rečeno, Predlogom odluke utvrđen je i ukupan iznos potraživanja Grada Novog Sada, JКP “Novosadska toplana“, JКP “Vodovod i kanalizacija“, JКP “Čistoća“, JGSP “Novi Sad“, Novi Sad, JКP za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan“, prema JP “Sportski i poslovni centar Vojvodina“, kao i pojedinačni iznosi ovih potraživanja.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments