Udruženje za podršku osobama sa Daunovim sindromom Novi Sad organizovaće obeležavanje Svetskog dana osoba sa Daun sindromom u četvrtak, 21. marta u objektu Srednje škole ŠOSO “Milan Petrović“ Novi Sad, Bate Brkića bb, sa početkom u 12 časova.

Nakon predstavljanja rezultata rada Udruženja i kraćeg umetničkog dela u izvođenju članova Udruženja, biće upriličena dodela zahvalnice svima koji su u protekloj godini na bilo koji način podržali rad Udruženja.

Dolazak su najavili:

• Ljiljana Кoković, pomoćnica gradonačelnika Grada Novog Sada
• dr Ivanka Savić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravstvo
• prof. dr Zoltan Horvat, član Gradskog veća zadužen za zdravstvo
• mr Dragana Кojadinović, v. d. načelnika Gradske uprave za zdravstvo
• Sonja Radaković, predsednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama Grada Novog Sada
• predstavnici više institucija/organizacija

Dan osoba sa Daun sindromom prvi put je obeležen 2006. godine u velikom broju zemalja, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2012. godine 21. mart proglasila za Svetski dan osoba sa Daun sindromom. Cilj njegovog obeležavanja je da se informiše javnost o Daun sindromu. Za dan njegovog obeležavanja simbolično je izabran 21. mart, jer je u osnovi Daun sindroma prisutnost 3 hromozoma na 21. hromozomskom paru.
Ovog dana građani širom sveta se pozivaju da obuvanjem različitih čarapa pokažu svoju različitost i tako pruže podršku osobama sa Daun sindromom (“Dan različitih čarapa“).
Svetski dan osoba sa Daun sindromom 2019. godine obeležava se pod sloganom “Nikog ne zapostavljamo“, sa ciljem da ukaže da sve osobe sa Daun sindromom moraju da imaju prilike da žive ispunjene živote potpuno ravnopravno sa svima drugima i u svim aspektima društva. Evidentno je da su u društvu, ali i u porodicama osoba sa Daun sindromom, prisutni negativni stavovi, niska očekivanja, diskriminacija i socijalno isključivanje osoba sa Daun sindromom.
Osobe sa Daun sindromom u Novom Sadu imaju mogućnost obrazovanja, ali nažalost, pratimo i unapređujemo živote osoba koje su već uključene u rad zajednice, dok i dalje postoje osobe sa Daun sindromom koji su delimično ili potpuno socijalno izlovane, naročito u prigradskim naseljima. Nije zanemarljiv ni broj osoba sa Daun sindromom koji su smešteni u institucijama.

Udruženje za podršku osobama sa Daun sindromom Novi Sad osnovano je pre 15 godina sa ciljem da unapredi društveni položaj osoba sa Daun sindromom i članova njihovih porodica. U rad Udruženja uključeno je 30-tak osoba sa Daun sindromom, 20 drugih osoba sa intelektualnim invaliditetom, članovi porodica, desetak stručnjaka i volontera. Tokom cele godine organizuju se različite aktivnosti u prostorijama Udruženja, kao što su kreativne radionice, časovi plesa, časovi fizičke aktivnosti, zatim predavanja sa ciljem unapređenja zdravlja, preventivni pregledi, radionice unapređenja životnih veština, gostovanja stručnjaka iz različitih oblasti, ali i žurke, proslave rođendana članova Udruženja i sl. Udruženje podstiče aktivnosti u zajednici, kao što je rekreacija na bazenu, posete kulturnim i sportskim dešavanjima, organizovanje izleta i višednevnog edukativnog kampa bez pratnje roditelja. U izdanju Udruženja pripremljeno je više brošura i knjiga, posebno su značajne zbirka pesama “Pesme“ autora Svetozara Pantelemonova i knjiga “Slušaj me kad mi se priča“ u kojima su se kreativno izražavale osobe sa Daun sindromom/intelektualnim invaliditetom. Svake godine Udruženje obeležava Svetski dan osoba sa Daun sindromom priredbom i prezentacijom aktivnosti koje su realizovane u toku protekle godine, dok pojedinci i ustanove koji su podržali rad Udruženja dobiju zahvalnice.
Prostorije Udruženja (Bate Brkića 12, Novi Sad) otvorene su za sve koji žele prijatno da provedu vreme družeći se sa iskrenim, toplim, dobrim osobama, jer “Ljubav ne broji hromozome!“.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments