S obzirom na to da je Tolstojeva ulica u značajnoj meri privedena planiranoj urbanističkoj nameni, radovi na izgradnji objekata komunalne infrastructure počinju u ponedeljak, 05. novembra.  

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije je u prilici da započne radove na izgradnji objekata komunalne infrastrukture. Ova investicija vredna je 93 miliona dinara, a rok za završetak svih predviđenih radova je 180 kalendarskih dana.

Radovi obuhvataju deo Tolstojeve ulice, od Puškinove do Hopovske ulice, gde su saobraćajne površine u izuzetno lošem stanju. Na ovoj lokaciji poslednjih godina intenzivirana je izgradnja objekata višeporodičnog stanovanja, što je doprinelo devastiranju kolovoza i pešačkih staza, a veliku poteškoću predstavlja i nedostatak parking prostora. Takođe, u ovoj ulici postoji stara vodovodna i kanalizaciona mreža koja, zbog izmenjene strukture stanovanja, ne zadovoljava sadašnje potrebe stanovnika.

U okviru radova koji se odvijaju u Tolstojevoj ulici, a radi rešavanja svih navedenih problema, predviđena je izgradnja novog kolovoza širine 6m, upravnog parkinga sa leve strane i podužnog sa desne strane ulice, kao i pešačkih staza, odvojenih zelenim pojasom od parkinga. Radovi obuhvataju i prateću infrastrukturu, odnosno izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnju javnog osvetljenja kandelaberskog tipa. Navedene aktivnosti poboljšaće svakodnevni život stanovnika ove ulice i doprineti lakšem i bezbednijem odvijanju kako kolskog, tako i pešačkog saobraćaja.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments