Na sednici Pokrajinske vlade koja je održana danas, 28. novembra, utvrđena je odluka o donošenju Prostornog plana posebne namene za infrastrukturni koridor transportnog gasa Futog – Beočin.

Izgradnjom novog transportnog gasovoda od Futoga do Beočina rešava se višegodišnji problem koji postoji u vezi sa deonicom magistralnog gasovoda na sremskoj strani Grada Novog Sada. Ova deonica predstavlja ograničenje za realizaciju velikih nacionalnih projekata, kao što su modernizacija magistralne železničke pruge Beograd-Budimpešta i izgradnja Fruškogorskog koridora na administrativnom području Grada Novog Sada.

Pokrajinska vlada je danas izmenjenom Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u AP Vojvodini u 2018. godini, obezbedila dodatnih 63,5 miliona dinara. Sredstva će biti dodeljena ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, čiji je osnivač AP Vojvodina, a namenjena su za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite.

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela zaključak o potrebi  realizacije projekta uvođenja sistema automatizovane odbrane od grada za područje radarskog centra “Fruška gora” i zadužila resorni sekretarijat da pokrene proceduru za nabavku opreme za automatske daljinske lansirne stanice i sistem veza na ovom području.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments