Radove na izgradnji putne infrastrukture, završne aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže, kao i na parterno uređenje oko spomenika u centru Stepanovićeva obisao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučevic.

U prethodnom periodu izgrađena je kanalizacija otpadnih voda u svim ulicama, sem u Ulici Boška Buhe. Rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa JP “Železnice Srbije“ stvorili su se uslovi da i ta ulica dobije kanalizaciju.

Radovi su počeli pre nekoliko dana, a dužina trase na koju će biti priključeno šest objekata je 250m. Grad Novi Sad je u izgradnju sistema kanalizacije otpadnih voda u Stepanovićevu investirao približno 300 miliona dinara. U tom naselju izgrađeno je oko 20km kanalizacione mreže, tri crpne stanice i prečistač.

Uređenje prostora oko spomen obeležja ispred Doma kulture, na uglu ulica Stepe Stepanovića i Vojvode Putnika, izvodi se na površini od 1280m², u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Plato će biti urađen u nivou pešačke staze da bi se omogućio pristup i nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Radovi obuhvataju popločavanje pešačkih staza betonskim elementima, izgradnju kanaleta za odvođenje atmosferske vode, postavljanje urbanog mobilijara kao i ozelenjavanje. Takođe, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javnog-dekorativnog osvetljenja centralnog trga sa spomeničkim kompleksom.

Ove godine opredeljeno je nešto više od 20 miliona dinara za radove na popravci kolovozne konstrukcije u Ulici Solunskih dobrovoljaca. Reč je o prvoj fazi radova, od Ulice JNA do Ulice Vojvođanskih brigada, u dužini od 795m, koja obuhvata proširenje saobraćajnice sa postojećih 3m na 5m, pripremu za asfaltiranje i ugradnju dva sloja asfalta. Druga faza radova, na preostalih 1300m, planirana je za 2019. godinu.

Autor: nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments