Portal nsuzivo.rs proširuje svoj tim!

Svi zainteresovani koji žele da rade na poziciji novinara/novinarke u našoj redakciji, mogu poslati svoju biografiju na [email protected]

Tražimo osobu koja će na portalu nsuzivo.rs tokom 40 radnih sati nedeljno biti zadužena za:

  • pisanje autorskih tekstova
  • praćenje aktuelnih gradskih dešavanja i rad na terenu
  • predlaganje ideja i realizovanje obaveza u redakciji na svakodnevnom nivou

Kvalifikacije:

  • Studenti/studentkinje novinarstva ili diplomirani novinari/ke ( iskustvo u veb redakcijama je prednost)
  • Spremnost za kreativan pristup obradi teme
  • Odlične novinarske i komunikacijske veštine
  • Korišćenje računara u svakodnevnom poslovanju, sa akcentom na poznavanje društvenih mreža 
  • Znanje engleskog jezika

Rok za slanje biografija je  15.06.2018. godine.

Čekamo vas!

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments