Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

U okviru projekta „Znanjem do unapređenja reproduktivnog zdravlja adolescenata 2022“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, tim Savetovališta za mlade organizovao je radionice u pet osnovnih škola na teritoriji Novog Sada.

Osnovne teme radionica, koje su obuhvaćene projektom, jesu u vezi sa informacijama o reproduktivnom zdravlju, građi reproduktivnih organa, najčešćim poremećajima reproduktivnog zdravlja mladih (neželjena trudnoća i seksualno prenosive infekcije) kao i prevenciji navedenih stanja (kontraceptivne metode).

Projekat je realizovan organizovanjem radionica sa učenicima osmih razreda u pet osnovnih škola na teritoriji Novog Sada: OŠ “Mihajlo Pupin” Veternik, OŠ “Sveti Sava” Rumenka, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Кamenica, OŠ “Veljko Petrović” Begeč i OŠ “Veljko Vlahović” Šangaj.

Promocija reproduktivnog zdravlja mladih obuhvata sve mere, aktivnosti i napore zdravstvene službe i čitave društvene zajednice na zaštiti, održanju i unapređenju zdravlja. U primarnoj prevenciji reproduktivnog zdravlja posebno mesto zauzima zdravstveno vaspitni rad sa mladima. Prema podacima iz literature najpogodniji oblik prenošenja i usvajanja znanja iz te oblasti predstavlja grupni rad i aktivne metode učenja putem radionica.

nsuzivo.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments