Претрага
Претрага
Close this search box.

JGSP MENJA TRASE ZA VIKEND Ovo je detaljan spisak linija

Foto: nsuzivo.rs/Pavle Pejić

Linije 3, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64, 69 – Privremena izmena trasa 15. 06. (SUBOTA)

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, 15. 06. 2024. godine privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 3, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 63, 64 i 69 u vreme održavanja biciklističke trke „GRAN FONDO NOVI SAD 2024“. Autobusi menjaju trasu kretanja na sledeći način:

Linija 3

Smer sa Detelinare

Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi će skretati desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, zatim desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, levo u Sutjesku ulica, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje će nastavljati redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).

Smer iz Petrovaradina

Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati ravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, levo na Bulevar Mihajla Pupina i dalje saobraćati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Linija 6

Smer iz Adica

Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi će skretati desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, zatim desno u Ulicu Vojvođanskih brigada, levo u Sutjeska ulicu, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje će nastavljati redovnom trasom (preko Varadinskog mosta).

Smer sa Podbare

Autobusi će od raskrsnice Beogradskog keja i Trga neznanog junaka saobraćati pravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno u Ulicu Žarka Zrenjanina, levo na Bulevar Mihajla Pupina i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Linije 9, 9A

Smer iz Petrovaradina

Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalje saobraćati redovnom trasom.

Smer sa Novog naselja

Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Bulevarom cara Lazara, nastavljati Kejom žrtava racije, skretati levo na Trg neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalje nastavljati redovnom trasom (preko Varadinskog mosta).

PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTIĆE SE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA (ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA) I PRIVREMENO STAJALIŠTE NA KEJU ŽRTAVA RACIJA-MAKSIMA GORKOG (U SMERU KA VARADINSKOM MOSTU).

Linije 60, 61, 62, 63, 64 i 69

Smer iz Novog Sada

Od raskrsnice Ulica Maksima Gorkog i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Ulicom Maksima Gorkog, skretati levo na Kej žrtava racije, levo na Trg neznanog junaka do Varadinskog mosta i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja (preko Varadinskog mosta).

Smer iz mesta

Autobusi će sa Varadinskog mosta skretati desno na Trg neznanog junaka, desno na Beogradski kej, nastavljati pravo Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja i dalje saobraćati redovnom trasom .

NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Linije 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84 – Privremena izmena trase linija 16. 06. (NEDELjA)

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, 16. juna 2024. godine (NEDELjA) privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64 , 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84 u vreme održavanja biciklističke trke „GRAN FONDO NOVI SAD 2024“.

Linije 1, 8

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer sa Klise

Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.

Smer sa Limana

Autobusi će iz Fruškogorske ulice skretati levo na kružnom toku na Bulevaru cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA

Linija 3

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer sa Detelinare

Autobusi od Uspenske ulice skreću desno u Jevrejsku, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, nastavljaju pravo Beogradskim kejom, skreću levo na drumsko-železnički most i Reljkovićevom ulicom dolaziće do raskrsnice sa Preradovićevom ulicom gde će skretati levo i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.

Smer iz Petrovaradina

Iz Preradovićeve ulice autobusi će skretati desno u Reljkovićevu ulicu, saobraćati preko drumsko-železničkog mosta i skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA I PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI ISPRED KBR. 39 I 42A, U PRERADOVIĆEVOJ ULICI NASPRAM KBR. 47.

Linija 4

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer sa Železničke stanice

Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Futoške ulice nastavljati pravo Bulevarom oslobođenja, skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.

Smer sa Limana

Autobusi će iz Fruškogorske ulice na kružnom toku skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.

Linija 6

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer sa Podbare

Autobusi će saobraćati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, levo u Futošku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.

Smer iz Adica

Od raskrsnice Futoške ulice i Bulevara oslobođenja autobusi će skretati desno na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.

Linije 9, 9a

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer sa Novog naselja

Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Bulevarom cara Lazara, Kejom žrtava racije i Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, nastavljati Reljkovićevom ulicom i dalje redovnim trasama.

Smer iz Petrovaradina

Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati desno Reljkovićevom ulicom, zatim preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, Bulevarom cara Lazara i dalje redovnim trasama.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA I PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA (ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA), PRIVREMENO STAJALIŠTE NA KEJU ŽRTAVA RACIJA-MAKSIMA GORKOG (U SMERU KA VARADINSKOM MOSTU), U RELjKOVIĆEVOJ ISPRED KBR. 39 I 42A, PRERADOVIĆEVOJ NASPRAM KBR. 47.

Linija 12

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer iz Centra

Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, skretati levo na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom.

Smer sa Telepa

Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog nastavljati pravo Bulevarom oslobođenja, skretati desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.

Linije 60, 61, 62, 63, 64

Izmena trase trajaće tokom celog dana:

Smer iz Novog Sada

Od raskrsnice Ulice Maksima Gorkog i Stražilovske ulice, autobusi će saobraćati pravo Ulicom Maksima Gorkog, skretati levo na Kej žrtava racije, nastavljati pravo Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, produžavati Reljkovićevom ulicom i dalje nastavljati redovnim trasama.

Smer iz Petrovaradina

Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati Reljkovićevom ulicom, preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom kejom, produžavati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI ISPRED KBR. 39 I 42A, PRERADOVIĆEVOJ NASPRAM KBR. 47 I NA KEJU ŽRTAVA RACIJE.

Linija 68

U delu kroz Sremsku Kamenicu izmena trase trajaće od 09:00 do 13:30 časova:

Smer iz Novog Sada

Na raskrsnici Železničke i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, desno na Paragovski put do okretnice „Vojinovo“.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.

Smer za Novi Sad

Od okretnice „Vojinovo“ autobusi će skretati desno na Paragovski put, levo u Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.

Linija 69

Izmena dela trase kroz Petrovaradin trajaće tokom celog dana, a kroz Sremsku Kamenicu od 09:00 do 13:30 časova:
Smer iz Novog Sada

Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi će saobraćati pravo Bulevarom oslobođenja, preko Mosta slobode, skretati desno na petlju Mišeluk do sledeće raskrsnice gde će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, levo u Ulicu Majora Tepića i dalje nastavljati redovnom trasom.

Smer iz Sremske Kamenice

Od raskrsnice Ulice Majora Tepića i Ulice Moše Pijade autobusi će skretati desno do kružnog toka i na trećem izlazu iz kružnog toka na Put doktora Goldmana, saobraćati petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje preko Mosta slobode, Bulevarom oslobođenja do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.

Linije 72, 73, 74

Autobusi u delu kroz Sremsku Kamenicu menjaju trase kretanja u periodu od 09:00 do 13:30 časova:

Smer iz Novog Sada

Na raskrsnici Železničke ulice i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.

Smer za Novi Sad

Na raskrsnici Ulice Lole Ribara i Sedme vojvođanske brigade autobusi će skretati desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.

Linija 86

Autobusi neće saobraćati u periodu od 09:00 do 13:30 časova:

Smer iz Novog Sada

Na raskrsnici Mišeluk petlja i Put doktora Goldmana autobusi će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, zatim u Železničku ulicu, levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, levo na Paragovski put i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.

Smer za Novi Sad

Na raskrsnici Paragovski put i Ulica Lole Ribara autobusi će skretati desno Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu, zatim u Ulicu Moše Pijade do kružnog toka, sa trećeg izlaza iz kružnog toka ulaziti na Put doktora Goldmana, zatim petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.

NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.

Linije 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84

Autobusi neće saobraćati u periodu od 9.00 do 13.30 časova.

nsuzivo.rs

 

Tagovi:

0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Povezane vesti