Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, usvojenim krajem 2019, kao novi finansijski instrument uvodi se pravo na sticanje udela koji će omogućiti tim društvima da stimulišu svoje zaposlene, ali i konsultante i investitore. Ove izmene nastupaju od 1. aprila i odnose se na sva društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako kažu iz Ministarstva, ovaj način stimulacije do sada nije postojao u Srbiji, a zahvaljujući njemu – zaposleni će imati pravo da steknu udeo u društvu po povlašćenoj ceni. Isti model zastupljen je u razvijenim tržišnim ekonomijama SAD i država EU, gde je praksa da se zaposleni stimulišu na što bolje obavljanje dužnosti, tako što im se daje mogućnost da postanu članovi privrednog društva.

Navode i da se ovaj model pokazao kao posebno delotvoran u IT industriji, imajući u vidu da ta privredna društva raspolažu ograničenim sredstvima u početnoj fazi poslovanja, pa samim tim nisu u mogućnosti da kvalitetnom kadru daju velike plate. S druge strane, ova društva imaju veliki potencijal brzog rasta, kao i mogućnosti da članovi društva ostvare prilično veliki profit u slučaju prodaje vlasničkog udela koji je stečen za relativno mali novac u početnoj fazi poslovanja.

Rezervisanim sopstvenim udelom društva smatra se udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva, radi dodele prava na sticanje udela – piše u obrazloženju zakona. Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela, a procenat njihovih učešća u osnovnom kapitalu društva ne može biti veći od 40 odsto.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela registruje se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, pri čemu će Centralni registar društvima s ograničenom odgovornošću, koja izdaju ovaj finansijski instrument, omogućiti neposredan pristup registru bez posrednika, što ih oslobađa troškova plaćanja brokera.

Pravilima poslovanja Centralnog registra biće propisan postupak i dokumentacija potrebna za sprovođenje upisa i ispisa finansijskog instrumenta, a Skupština društva donosi odluku o emisiji finansijskog instrumenta i definiše uslove sticanja udela. Istovremeno, društvo zaključuje ugovor sa zaposlenim koji stiče ovaj finansijski instrument.

Ukoliko zaposleni izvrši uplatu ugovorene cene o roku dospeća finansijskog instrumenta i ispuni sve ostale obaveze predviđene tom odlukom i ugovorom, upisuje se u APR, kao član društva sa odgovarajućim procentom udela u društvu.

Izvor: Telegraf Biznis/Tanjug

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments