Foto: vidovdan.org

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave sećanje na Usekovanje glave Svetog Jovana, ili praznik u narodu poznatiji kao jesenji Sveti Jovan.

U vreme Svetog Jovana Preteče Galilejom je vladao Irod Antipa, sin starog Iroda koji je, kada je čuo od mudraca da će se roditi Hristos, car nad carevima, naredio da se ubije 14.000 dečaka, beba i dece do 2 godine.

Irod Antipa oterao je svoju zakonitu ženu i sebi za ljubavnicu uzeo svoju snaju Irodijadu, ženu svoga brata Filipa, koji je tada još bio živ.

Protiv ovog bezakonja ustao je Jovan Кrstitelj i silno grdio Iroda. Irod ga je zbog te kritike bacio utamnicu, ali se plašio da ga pogubi, jer je narod voleo Jovana i silno ga poštovao. Irodijada, koja je želela Jovanovu smrt, nagovorila je svoju ćerku Salomu, da prilikom jednog pira u palati plesom i igrom zavede svog strica.  Saloma je igrala, a njena lepota zanela je već pijanog i pokvarenog Irodan. On joj je obećao da će joj dati šta god želi, pa makar to bilo i pola carstva.

Nagovorena od majke, Saloma je tražila glavu Jovana Krstitelja. Irod je tako i naredio. Jovana su posekli u tamnici i njegovu glavu doneli na tanjiru.

Učenici Jovanovi noću su uzeli telo svoga učitelja i časno ga sahranili, ali je Irodijada izbola iglom jezik Jovanov, a glavu zakopala na neko nečisto mesto.

Svi vinovnici ovog zločina završili su strašno – Saloma je poginula na reci Suli, dok su Irod i Irodijada svrgnuti sa prestola i proveli život u bedi i poniženju.

SVETAC KOJI NAJBRŽE POMAŽE

Sveti Jovan je poslednji prorok Starog i prvo prorok Novog zaveta. Preteča i Krstitelj Gospodnji u pravoslavnoj crkvi zauzima posebno mesto. On je najveći rođeni od žene na zemlji. Srpska crkva ga u toku godine slavi nekoliko puta – njegovo začenje, rođenje, Sabor svetog Jovana Krstitelja na drugi dan Bogojavljenja, zatim Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, kao i prvo, drugo i treće obretanje glave.

Čitavim svojim životom Jovan Krstitelj je svedočio za Gospoda, bio je njegov prorok i onaj koji mu je prethodio. Njemu je pripala čast da u Jordanu krsti Hrista.

Ava Justin Ćelijski govorio je da je zato Usekovanje drugi Veliki petak, jer su na pravi Veliki petak ljudi pogubili Boga, a na ovaj drugi su pogubili najvećeg čoveka.

U srpskom narodu se veruje da je sveti Jovan Krstitelj svetac koji najbrže pomaže, odnosno onaj koji je toliko bogougodan da njegove molitve za ljude Gospod najbrže uslišuje.

Pravoslavni hrišćani danas svejedno poste jer je sreda, a izgovaraju ove reči:

Krstitelju Hristov, propovedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego, udružen sa nebeskim Vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih dela, te nema kraja mojoj grehovnoj navici.

Um je moj prikovan za zemaljske stvari. Šta ću učiniti? Ne znam. I kome da pribegnem, da spasena bude duša moja? Samo tebi, sveti Jovane, koji si imenjak blagodati, jer znam da si posle Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se udostojio da dodirneš glavu Cara Hrista, Jagnjeta Božjeg koje uzima greh sveta.

Moli Njega za moju grešnu dušu, da bar od sada, u jedanaesti čas, ponesem blagi teret, i primim platu sa poslednjima. O, Krstitelju Hristov, česni Pretečo, poslednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka nastavniče, učitelju čistote, i prisni druže Hristov, tebe molim, tebi pribegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog mnogim gresima, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog: krštenjem spirajući praroditeljski greh, a pokajanjem očišćujući svako rćavo delo: očisti me oskrnavljenog gresima, i uvedi me tamo gde ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo Nebesko. Amin!

Izvor: Telegraf.rs

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments